Sex personer fängslade för fredlig protest mot palmoljeodling

Palmoljeplantering istället för regnskog. Foto: Achmad Rabin Taim from Jakarta, Indonesia - P3260481, CC BY 2.0

Palmoljeplantage, här från Indonesien. Foto: Achmad Rabin Taim – P3260481, CC BY 2.0

Sex personer har fängslats i Sierra Leone för att de har protesterat mot att deras mark har tagits från dem av det multinationella palmoljeföretaget Socfin, enligt människorättsorganisationen Green Scenery. Sedan 2011 har Socfin tagit tusentals hektar från småbrukare i området Pujehun i Sierrra Leone för att odla palmolja.

Fem av de fängslade är småjordbrukare och med i organisationen ”Malen Affected Land Owners and Users Association” (MALOA), den sjätte fängslade personen är organisationens talesperson. De har på ett fredligt sätt kritiserat palmoljeföretaget Socfins landgrabbing och försökt att försvara sin mark och sitt levebröd. Enligt Socfins egna siffror har 17 832 hektar odlingsbar mark redan tagits från småbrukarna och palmodlingarna ska fortsätta expandera till 35 000 hektar.

LÄS ÄVEN: • Regnskog jämfört med palmoljeplantage – så låter skillnaden i biologisk mångfald.

Under minst 50 års tid har landets myndigheter arrenderat ut den bördigaste marken för struntsummor till Socfin, enligt Green Scenery. Detta utan medgivande från de lokala jordbrukarna som äger marken och är beroende av den för sin överlevnad. 2012 lämnade organisationen “the Malen Affected Land Owners and Users Association” (MALOA) ett brev till  the Human Rights Commission i Sierra Leone. I brevet påtalar de Socfins allvarliga kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. Socfin betalar det drabbade folket mindre än fem dollar per år per hektar som ersättning för att de förlorat sin mark och sitt levebröd. Så lite kompensation går inte att leva på och flera familjer har nu inte ens råd att ha barnen i skola.

Socfin och de statliga myndigheterna har hittills ignorerat protesterna. Lokalbefolkningen i Pujehun kan rapportera om flera incidenter vad gäller förtal, hot och arresteringar. Bestraffningen av de sex MALOA-medlemmarna är ytterligare ett sätt för myndigheterna att förtrycka fredliga protester, menar Green Scenery. Flera internationella människorättsorganisationer har fördömt fängslandet av aktivister i Sierra Leone.

LÄS ÄVEN: • Greenpeace om hur man ska resonera kring palmolja.

Småbrukarna i Sierra Leone har oftast inga formella papper som bevisar att de äger marken och därför kan regeringstjänstemän och multinationella företag utnyttja dem. Organisationen Green Scenery och Oakland Institute har publicerat en rapport om hur landgrabbing går till i Sierra Leone. Den visar att europeiska och asiatiska bolag är drivande bakom dessa aktiviteter. Green Scenery har räknat ut att kring 20 storinvesterare har satsat på att minst en miljon hektar mark i Sierra Leone ska ge palmolja, sockerrör och gummiplantager. Det är nästan en femtedel av den odlingsbara marken i landet.

Regeringen menar att miljoner hektar bördig mark i landet ”inte används”.  Myndigheten som verkar för investeringar och export i Sierra Leone, (SLIEPA), finansieras av IFC som är medlem av Världsbanken. De planerar nu att avsätta enorma landområden för investerare. Företag som Socfin drar nytta av de extremt låga arrendeavgifterna, de generösa skattereglerna, de minimala lönekostnaderna, det svaga skyddet av naturen och miljön samt den utbredda korruptionen. Dessa förhållanden skiljer sig inte mycket från kolonialtiderna.

Företaget Socfin – Société Financière des Caoutchouc, är registrerat i Luxemburg. Företagets rötter sträcker sig bakåt till Belgiska Kongo på 1800-talet. Sedan dess har de byggt upp gummi- och oljepalmsplantager i Afrika och Asien. Enligt sina egna siffror, odlas det för nuvarande på 180 000 hektar. Hubert Fabri, som är medborgare i Belgien är företagsgruppens president och största andelsägare. Rainforest Rescue och franska Greenpeace  har nyligen rapporterat om hur Socfins dotterbolag ligger bakom konflikter om mark och avskogning i länder som Kamerun, São Tomé och Principe.

• Skriv under här för att protestera mot fängslandet.

Källa: Rainforest rescue