Se skillnad på sparvhök och duvhök

Både sparvhökar och duvhökar har långa stjärtar och ganska breda, något rundade vingar. De slår relativt snabba slag med vingarna för att vara rovfåglar och jagar inte sällan fåglar inne i skogar. Så här skiljer du dem åt.

Se även våra specifika guider till • fågelskådningförbiflygande fåglar • hackspettar • grön- och gråsiska • ugglor • trastar • piplärkor • kungsfåglarmesfåglar • kärrhökarörnarsparvhök/duvhök • vinterfåglar • fågelsång/fågelläten

Att se skillnad på arterna kräver lite övning. Det tydligaste är egentligen storleken – något förenklat kan sägas att duvhöken är större än en kråka medan sparvhöken är stor som en kaja. En liten duvhökshane och en stor sparvhökshona är dock ungefär lika stora och det är svårt att uppskatta en fågels längd på långt håll och utan något att jämföra med.

Duvhökar har ett mer framskjutet huvud på grund av längre hals, som ger ett spetsigare framparti än hos sparvhöken. Vidare är kroppen kraftigare, framför allt över bröst och gump. Stjärten kan däremot tyckas proportionellt kortare och mer avrundad än sparvhökens långa och kantiga stjärt.

Det är också viss skillnad i flygsättet. Sparvhöken, framför allt hanen, slår några snabba vingslag följt av kort glidflykt och ger ett något stressat intryck. I glidflykten sjunker den något vilket ger en böljande flygstil till skillnad från duvhökens rakare, med långsammare vingslag.

SPARVHÖK

Sparvhök. Hane. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Sparvhök. En hane med rödaktigt bröst och grå ovansida. Lägg också märke till den kantiga stjärten. Foto: Tomas Lundquist

Vår europeiska sparvhök är en av Neil Hayward . Foto: Erik Hansson

Sparvhökshane igen. Här syns tydligt den långa, kantiga stjärten och att det är en relativt liten rovfågel. Foto: Erik Hansson

Sparvhök. Hona. Foto: Linda Jonasson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-linda-jonasson/

Sparvhökshonan är gråaktig på ryggen och brungrå tvärvattrad på undersidan. Slår långsammare vingslag än hanen, men inte lika långsamma som duvhöken. Huvudet sticker inte ut så mycket från vingarna som på en duvhök. Foto: Linda Jonasson

Ung sparvhök. Mörkbrun och något grova och ojämna ränder på bröstet. Stjärten proportionellt längre än hos duvhök. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Ung sparvhök. Mörkbrun och något grova och ojämna ränder på bröstet. Stjärten proportionellt längre än hos duvhök. Foto: Johannes Rydström

DUVHÖK

Duvhök. Hane. Foto: Linda Jonasson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-linda-jonasson/

Duvhök. Hanen är blågrå med kraftigt vitt ögonbrynsstreck och orange ögon. Betydligt mindre än honan. Foto: Linda Jonasson

Duvhök. Foto: Erik Hansson http://www.natursidan.se/fotografer/erik-hansson/

Duvhökshane. Ger ett ganska kraftigt intryck med rejäl kropp och ett utstickande huvud. Stjärten är avrundad i hörnen. Foto: Erik Hansson

Ung duvhök. Lägg märke till brunaktig dräkt och streckad undersida (till skillnad från vuxna fåglars randiga). Foto: Victor via Flickr https://www.flickr.com/photos/vic_206/

Ung duvhök. Lägg märke till brunaktig dräkt och att undersidan är streckad och fläckig. Det skiljer den både från vuxna duvhökar och från unga sparvhökar. Foto: Victor via Flickr

Källor: Rovfåglar i Europa och Fågelguiden