Satsning på stadens skogar har hjälpt flygekorrarna i Helsingfors

Flygekorre. Foto: A.Popov, CC BY-SA 3.0.

Flygekorren tycks klara sig allt bättre i Helsingfors. Enligt en rapport från Helsingfors miljöcentral har antalet revir i nordvästra Helsingfors mer än tredubblats på bara två år. Det rapporterar Yle.

I rapporten, som är från 2016, redovisas att nordvästra Helsingfors i fjol hade 39 revir i samma område som 2014 bara hade 12 revir. Populäraste området för flygekorrar är Centralparken, där inte mindre än 25 revir hittades. Förutom i de nordvästra delarna har arten även ökat på andra håll i Helsingfors.

– Det är tydligt att flygekorren efter många årtiondens frånvaro har återvänt i stora grupper till huvudstaden, säger Helsingfors miljödirektör Esa Nikunen i ett pressmeddelande.

Anledningen till att det går så bra för flygekorrarna i Helsingfors är enligt rapporten att stadens skogar sköts med hänsyn till biologisk mångfald. Ekorrarna trivs nämligen bäst i blandskogar med både löv- och barrträd.

Flygekorrarna har snabbt anpassat sig till ett liv i städerna och är inte längre speciellt rädda för mänskor, hundar eller trafik, men den lever fortfarande av mat från skogen, så som bär, nötter, löv, frön och ibland även fågelägg.

Om du blir sugen på att se en flygekorre nästa gång du är i Finland (de finns annars bara längre österut i Ryssland och Asien) bör du dock tänka på att de är svåra att hitta. De är nästan uteslutande aktiva på natten och lever ett tillbakadraget liv.

Källa: Yle