Sälgskimmerfjäril – en dagfjäril på stark expansion

Sälgskimmerfjäril. Foto: Rosenzweig. Licensierad under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons.

Den otroligt vackra dagfjärilen sälgskimmerfjäril är på expansion. Den första sälgskimmerfjärilen sågs i Blekinge 1981 och till en början spreds arten väldigt måttligt till ett fåtal fina lokaler i Skåne. Men sedan ett par år tillbaka tycks fjärilen expandera ordentligt och man kan nu hitta fjärilsarten i lövskogar hela vägen upp till Linköping.

Observera att sälgskimmerfjäril är ganska lik aspfjäril – se hur de skiljs åt här.

Med flera otroligt lyckade somrar för fjärilsarten har den lyckats sprida sig norrut. Varför är inte helt klarlagt men allt varmare somrar är absolut en komponent som hjälper till. Årets sommar tycks bli ännu en sommar då arten sprider sig, den har setts på allt fler lokaler norröver.

Vill du själv leta efter sälgskimmerfjärilen är tipset att ge sig ut i en lövskog – spana upp mot trädkronorna där arten mestadels håller till. Bäst ser man dock fjärilarna på morgon och kväll längs grusvägar inne i skogarna – hannarna uppsöker marken för att uppta näringsämnen. Då kan man få fina och minnesvärda närobsar! Ett annat tips är att kolla in Artportalen för de senaste observationerna av sälgskimmerfjäril – kanske finns den precis i närheten? Om du hittar en, rapportera gärna på Artportalen.se så att vi fortsatt kan följa hur arten sprider sig

Rapportera gärna era fynd på Artportalen – gör så här.