Så kan världens hotade korallrev lättare överleva

Korallrev. Foto: Fascinating Universe via Wikimedia

Korallrev. Foto: Fascinating Universe via Wikimedia

75 procent av världens korallrev är hotade och på 30 år har 20 procent av korallreven försvunnit. Forskare har i en ny studie undersökt fler än 800 korallrev och kommit fram till vad som kan ge dem ett bättre skydd: fiskar.

Genom att återintroducera rätt sorts fiskar till överfiskade korallrev kan viktiga ekologiska funktioner återföras. Enligt forskarna kan det ge korallreven ett visst skydd mot alla de hot som riskerar att slå ut ”världshavens regnskogar”.

Korallreven hotas nämligen av bland annat överfiske, utsläpp och klimatförändringar och en femtedel av världens korallrev har försvunnit de senaste 30 åren. Dessutom är bara 27 procent av dem skyddade i naturreservat och Stora barriärrevet hotas av en ny kolhamn.

Genom att bibehålla rätt balans bland växt- och djurätande fiskar behålls viktiga ekosystemfunktioner i korallreven. Ett välmående korallrev har ungefär ett ton fiskar per hektar och när det bara finns ungefär 100 kilo per hektar närmar sig ekosystemet en kollaps. Även vid 500 kilo per hektar kan korallreven förse lokala fiskare med fisk samtidigt som ekosystemfunktionerna bibehålls. 83 procent av de undersökta 832 korallreven innehöll dock mindre än 500 kilo fisk per hektar.

Läs mer:
Fler artiklar om korallrev.

Källa: Science Daily