Gå till innehållet

Så kan konflikterna mellan människor och elefanter minska

Asiatisk elefant. Foto: Yathin S KrishnappaOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

Asiatiska elefanter behöver skyddade områden, men de söker sig gärna utanför reservaten eftersom de enkelt kan hitta föda där. Det är på dessa platser som en samexistens mellan människor och elefanter är extra viktig. Det menar ny forskning.

Det beräknas bara finnas ungefär 50 000 individer kvar av den asiatiska elefanten och den är klassad som starkt hotad av Internationella naturvårdsunionen IUCN. Framtiden ser inte heller så ljus ut för arten. Deras livsmiljöer blir allt mer fragmenterade (uppstyckade) på grund av skogs- och jordbruk och det beräknas att 42 procent av deras nuvarande livsmiljöer kommer försvinna på grund av klimatförändringar och exploatering.

Ett annat stort problem är konflikter med människor när elefanternas livsmiljöer krymper och människor kommer allt närmare. Enbart i Indien dödas årligen 100 elefanter och 400 människor i dessa konflikter, enligt IUCN.

Elefanter rör sig gärna utanför reservaten

En ny studie har undersökt 102 asiatiska elefanters rörelsemönster via GPS i Sydöstra Asien. Det upptäcktes att elefanterna föredrar områden i kanten av eller strax utanför skyddade områden. Mer än halva sin tid spenderar de utanför reservaten för att hitta enkel föda. Dessa områden är ofta “störda” av mänsklig aktivitet och här växer mer av de snabbväxande träd och buskar som elefanterna föredrar som föda. Dessa växter är inte lika vanliga i de gamla skogarna i reservaten.

Men det innebär inte att de skyddade områdena är oviktiga. Tvärtom menar forskarna bakom studien att de är en förutsättning och den viktigaste delen av bevarandearbetet för arten.

– Våra resultat visar att skyddade områden är väldigt viktiga, men de är inte tillräckliga för att bevara asiatiska elefanter. Eftersom de uppskattar områden utanför reservaten kommer elefanterna oundvikligen komma i konflikt med människor. Det visar vikten av att jobba med samexistens mellan människor och elefanter, säger Ahimsa Campos-Arceiz, en av huvudförfattarna till studien och forskare vid Xishuangbanna Tropical Botanical Garden och University of Nottingham i Malaysia.

Forskarnas slutsats är att bevarandearbete för elefanter måste ta hänsyn till det irritationsmoment som elefanter kan utgöra för lokalbefolkningen och hur de väljer att röra sig i naturen. De anser att följande insatser kommer bli avgörande:
• Inkludera stora skyddade områden där elefanter kan känna sig säkra.
• Ha med ekologiska korridorer för att koppla samman och skapa nätverk av skyddade områden.
• Minska konflikter mellan människor och elefanter, särskilt kring skyddade områden. Människors säkerhet och försörjningsmöjligheter behöver prioriteras, liksom att främja en tolerans för elefanternas närvaro.

Källor: Journal of Applied Ecology och British Ecology Society

Mer att läsa