Rumänien förbjuder troféjakt på varg, björn och lodjur

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson 

En av Europas största populationer av stora rovdjur har fått ett nytt skydd när Rumänien förbjuder all troféjakt på vargar, björnar, lodjur och vildkatter. 

Alla stora rovdjur är skyddade i alla EU-länder enligt habitatdirektivet, men det finns ett undantag för rovdjur som har visat sig vara en fara för människor eller boskap. Detta undantag anser den rumänska regeringen att jaktindustrin utnyttjat för att sälja troféjakt på rovdjur för upp till 100 000 kronor per trofé, vilket egentligen är olagligt. Det nya förbudet följer efter flera år då dussintals jägare, skogvaktare och myndighetspersoner kopplade till Rumäniens stora vildmarksområden, dömts för korruption.

LÄS ÄVEN: • Urskog huggs ned i Rumäniens nationalparker, 3 hektar avverkas i timmen

Europeisk vildkatt. Foto: Lviatour via Wikimedia

Europeisk vildkatt. Foto: Lviatour via Wikimedia

Innan förbudet som infördes tisdagen den 4 oktober, fick jaktorganisationer uppge för regeringen hur många rovdjur som fanns inom deras område, samt hur många av dessa som orsakade problem. Enligt regeringen var systemet problematiskt eftersom jägarna inte i förväg kunde veta hur många rovdjur som skulle attackera boskap. Dessutom verkade antalet rovdjur överdrivas. Bara under 2016 har det hittills skjutits 600 vargar, 550 björnar och 500 stora kattdjur.

LÄS ÄVEN: • Reseberättelse från Rumänien och Donaudeltat

På den rumänska landsbygden ser många jakt som den enda lösningen på problemet med att rovdjuren attackerar boskap och det är ett reellt problem enligt Csaba Domokos, björnexpert hos naturorganisationen Milvus.

– Systemet som rådde fram tills nu fungerade inte – jakt minskar inte konflikter mellan rovdjur och människor, tvärtom visar många studier att med vargar och stora kattdjur kan det snarare öka problemen. Men befolkningen på landsbygden anser att jakt är lösningen och om de inte kan övertygas om att så inte är fallet kommer de börja ta saken i egna händer. Förbudet är ett steg i rätt riktning, men vi vill inte att jakt ska ersättas med tjuvjakt, säger Csaba Domokos.

LÄS ÄVEN: • Inget stöd i forskning för att skyddsjakt på rovdjur skyddar boskap.

Domokos menar också att jakten till viss del skyddar sina ekonomiska intressen och därmed hindrar tjuvjakt och exploateringen av rovdjurens livsmiljöer, så det finns en oro för att regeringen inte ska fylla dessa luckor. Regeringens lösning är att tillsätta en militär specialenhet inom polismyndigheten som ska ta hand om ”problematiska” rovdjur och man har även diskuterat att flytta vissa individer till områden som kan rymma fler rovdjur.

Källa: The Guardian