Rovfåglar har setts sprida skogsbränder

Brun glada flyger längs eld. Foto: Bob Gosford

Brun glada flyger längs brand. Foto: Bob Gosford

Människor är kanske inte de enda som bär skulden för anlagda skogsbränder. Det finns nu preliminära uppgifter som pekar på att australienska rovfåglar kan sprida bränder i syfte att skrämma upp byten från deras gömslen.

Två rovfåglar, brunfalk och brun glada, har vid flera tillfällen i norra Australien observerats plocka upp brinnande eller glödande grenar för att sedan släppa dem på öppna platser. Fåglarna ses sedan sitta tålmodigt och vänta på att den nyanlagda elden ska skrämma upp smådjur och gnagare.

De här rovfåglarna i fråga brukar ofta ses jaga intill skogsbränder, men elden är på grund av sin nyckfullhet inte alltid lägligt placerad. Genom att förflyttta elden till områden med många bytesdjur ökar antagligen fåglarna på så vis sina möjligheter att jaga grodor, ödlor och ormar.

– Det finns ett syfte, tror advokaten och fågelentusiasten Bob Gosford, som har samlat in uppgifterna och presenterat dem på två vetenskapliga konferenser förra året.

Brun glada över eld. Foto: Bob Gosford

Brun glada över eld. Foto: Bob Gosford

Enligt Gosford finns det nu, förutom vittnesmål från lokala aboriginer, även 14 olika observationer från australienska brandmän och parkvakter där fåglar har setts plocka upp brinnande grenar och sedan släppa dem på en ny plats. Uppgifterna är fortfarande anekdotiska och smått mytiska, men jakten på bättre bevis fortsätter.

– Vi kommer inte att vara nöjda förrän vi kan få detta beteende på video, säger Mark Bonta, en forskare som nu vill hjälpa Gosford att publicera sina uppgifter.

Planen är att ta till crowdsourcing för att samla in fler bevis, då de hoppas att människor runt om i världen, speciellt vid Afrikanska och Amerikanska savanner, kommer att övervaka fåglars beteende nära bränder och rapportera in sina observationer. Gosford och Bonta hoppas att publiciteten kommer att uppmuntra de som besöker relevanta områden till att ha kameran redo så att fotografiska bevis kan bekräfta beteendet.

– Fåglarna kan inte starta bränder från början, men det dem gör är det närmaste man kan komma, säger Bonta. Eld har alltid varit ett så unikt mänskligt fenomen.

Om bevisen håller, så kan den nya informationen även komma att ifrågasätta hur savanner skapades, säger forskare. Det kan vara så att fåglar, inte människor, spelade viktiga roller i brändernas utformning av landskapet.

Natursidans skribent, EV, vill understryka att observationerna ännu ej är bevisade. Trots det är uppgifterna väldigt intressanta och värda att belysa.

Källa: The Washington Post. Mer information kan hittas på Bob Gosfords blogg