Gå till innehållet

Rovdjur ökar efterfrågan på herdar och gynnar därmed biologisk mångfald

Fåraherde. Foto: Dishant PatiwalaEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Eftersom vargar har gjort en comeback i Europa har behovet av herdar ökat på flera håll. De gynnar i sin tur den biologiska mångfalden och skapar arbetstillfällen på landsbygden. Samma effekt har visats på andra håll i världen.

Med vargens återkomst i Europa har också ett yrke på utdöende kommit tillbaka – herde. Det är Wilderness Society som rapporterar att det nu startats en kurs för fåraherdar i Schweiz. För första gången på flera hundra år ökar intresset för fåraherdar och det skapar arbetstillfällen på landsbygden i en miljövänlig bransch. Dessutom är herdar ett betydligt effektivare sätt att skydda fåren än att skjuta rovdjur.

LÄS ÄVEN: • Flera metoder är effektivare än jakt när det gäller att skydda boskap

Fåraherdarna skapar också möjligheter för de alpina ekosystemen. Får kan beta ett område alldeles för hårt och därmed slå ut många känsliga växtarter, men när herdarna driver fåren skapas ett lagom stort betestryck i Alperna, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en lång rad växter och pollinatörer som kan hitta föda.

LÄS ÄVEN: • Kraftig ökning av antalet får i Sverige – fördubbling sedan 1970-talet

Det är inte enbart i Alperna den här utvecklingen sker. I Sydafrika användes tidigare jakt på rovdjur som metod för att skydda boskapen.

– Efter århundraden av dödlig rovdjurskontroll är jordbrukarna de första att erkänna att problemen med förlorade boskap och rovdjur bara försämrats, skriver UN Environment.

Ett försök med fårdaherdar i ett 50 000 hektar stort område i Sydafrika ledde inte bara till att det föddes i snitt 39 procent fler lamm, det har också skapat ett jämnare betestryck vilket gynnar den biologiska mångfalden. Även här har det startats en utbildning för herdar och det har lett till välbehövliga arbetstillfällen på landsbygden.

Källor: Wilderness Society och UN Environment

Mer att läsa