Rök från skogsbränder förstör ozonlagret

Skogsbrand i Amazonas. Foto: Expedition 29, Julian HerzogISS029-E-8032, Public Domain, Länk

Mer skadlig UV-strålning når jordytan när skogsbränder blir allt vanligare.

Ozonlagret har inte varit någon het fråga de senaste årtiondena. Kanske delvis för att ”skyddande ozonskikt” nästan är det enda av Sveriges 15 miljömål som uppnåtts. Det innebär att vi har ett fungerande filter i atmosfären mot den skadligaste UV-strålningen som kan innebära ökad risk för hudcancer, skador på ögon och påverkan på immunsystemet.

Nu visar en ny studie att hål i ozonskiktet kanske inte är en fråga som bara tillhör det förflutna. Forskare undersökte hur ozonskiktet påverkades under de stora bränderna i Australien 2019 och 2020. De fann att röken förstörde det skyddande skiktet.

– De australiensiska bränderna injicerade sura rökpartiklar i stratosfären och störde den klor-, väte- och kvävekemi som reglerar ozonet. Detta är den första genomförda mätningen på rök och den visar att röken omvandlar dessa ozonreglerande föreningar till mer reaktiva föreningar som förstör ozonet, säger Peter Bernath, forskare vid Waterloos kemiska institution och huvudförfattare till studien

Effekten var tillfällig och ozonskiktet återgick till tidigare nivåer efter några månader. Men med tanke på att det nu sker fyra gånger så många skogsbränder i USA jämfört med för 20 år sedan och antalet extrema skogsbränder förväntas öka med 30 procent inom 30 år så kommer ozonhål uppstå allt oftare.

LÄS ÄVEN:
• Ozonlagret ökar – här är bakgrunden till miljöframgången
• Klimatkris gör Europas skogar allt känsligare – värst i norr
Kalhyggen och trädplantage förstärker skogsbränder
• Ny WWF-rapport: Kraftig ökning av skogsbränder i världen
Luftföroreningar slår hårt mot pollinatörer

Källor: Science och University of Waterloo