Rödlistade arter i ny skulpturpark i naturreservat

Sandödla (inte helt färdigmålad). Gjord och fotograferad av Vesa Jussila

Vid Stendörrens naturreservat i Södermanland kommer det i sommar bli lättare att hitta rödlistade arter. Det byggs nämligen en skulpturpark med hotade arter i närheten av Stendörrens naturum. Skulpturerna är gjorda av konstnären Vesa Jussila.

Tanken med skulpturparken är att visa upp sällsynta arter som få personer fått chansen att se, berättar naturums personal för P4 Sörmland. Arterna som valts ut finns alla i Södermanland och är alla uppsatta på Artdatabankens rödlista.

Bombmurkla. Gjord och fotograferad av Vesa Jussila

Sandödla, aspvecbock, bombmurkla, bredbandad ekbarkbock, raggbock, målarmussla och läderbagge har alla förärats varsin skulptur, gjord av konstnären Vesa Jussila.

Målarmussla. Gjord och fotograferad av Vesa Jussila

Han har gjort en lång rad träsniderier, illustrationer och mycket annat. Bland annat kan cirka 360 av hans djur beskådas i Naturum Tåkern bland annat. Allt från Tåkerns alla sedda fågelarter i miniatyr till en stor flygande havsörn och skulpturer utomhus till Estelles Sagostig tillsammans med serietecknaren Ulf Lundkvist.

Det har också genom åren blivit en hel del illustrationer till olika tidskrifter. Dessutom gör han en del specialbeställningar. Till exempel en tundrasparv och en mörkögd junco åt en fågelskådare som var lite extra nöjd med sina nya Sverigeskryss 2016 och 2017.

Mer av Vesa Jussilas arbete kan ses på Naturdiorama.se eller på Facebook.