Rikt floddelta med urskog i Alaska skyddas från gruvor och avverkning

Copper River-deltat. Foto: Doug Noon, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4533486

Copper River-deltat. Foto: Doug Noon, CC BY-SA 2.0.

I Copper River-deltat i Alaska finns urskogar, rika laxvatten och glaciärer. Nu är området dessutom äntligen skyddat från exploatering tack vare en ny sorts lösning med många inblandade parter.

Skyddet införs tack vare ett avtal mellan privata företag och landägare, organisationer, The Nature Conservancy i Alaska och ett Kalifornia-baserat program för att minska koldioxidutsläpp. Företaget som ska sköta området ägs nu av en lokal organisation och andelar i områdets rika koldioxidsänka (skogen och naturen i området lagrar mycket koldioxid) kan nu köpas av företag i Kalifornien som ett led i deras program för att minska utsläppen av växthusgaser. Företag i andra änden av USA kan nu alltså betala för att skydda natur som en kompensation för deras egna utsläpp.

De inblandade menar att det här är ett exempel på hur natur kan skötas på ett sätt som både ger ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Källa och mer information: Nature.org