Rikt djurliv i Tjernobyl

Varg i Tjernobyl fotad med övervakningskamera. Bild: Sergey Gashchak (Chornobyl Center, Ukraine)

Varg i Tjernobyl fotad med övervakningskamera. Bild: Sergey Gashchak (Chornobyl Center, Ukraine)

Efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl 1986 evakuerades mer än hundra tusen människor från det kraftigt radioaktiva området. Men vad hände med djurlivet? En ny studie publicerad i tidsskriften Current Biology rapporterar ett förvånansvärt rikt och varierat djurliv i den förbjudna Tjernobylzonen.

Tidigare har man kunnat visa att djurpopulationerna kring Tjernobyl minskade initialt de första månaderna efter olyckan. Ett område i Ukraina och Vitryssland på 4 200 kvadratkilometer, lika stort som Halland, är fortfarande nästan 30 år senare förbjudet att beträda på grund av den höga strålningsrisken.

En internationell forskargrupp har under flera år genomfört undersökningar av djurlivet i Tjernobyl. Inventeringar av snöspår har gjorts vintertid med hjälp av helikopter och från marken. I den nya studien jämförde forskarna viltpopulationerna i Tjernobyl med fyra närliggande naturreservat fria från radioaktiv strålning.

Resultaten visade att det inte fanns något samband mellan strålningsintensitet och tätheten av större däggdjur. Man kunde även visa att det fanns minst lika många större däggdjur i Tjernobyls avstängda zon som i de närliggande, strålningsfria naturreservaten. Vargpopulationen var till och med sju gånger större i Tjernobyl än i naturreservaten.

Älghona med kalv i Tjernobyl fotade med övervakningskamera. Bild: Sergey Gashchak (Chornobyl Center, Ukraine)

Älghona & kalv i Tjernobyl fotade med övervakningskamera. Bild: Sergey Gashchak (Chornobyl Center, Ukraine)

– Det är högst troligt att de större däggdjuren i Tjernobyl är många fler nu än de var innan olyckan, säger Jim Smith, professor i miljövetenskap vid Universitet of Portsmouth och medförfattare till studien. Det betyder inte att området inte är farligt för djurlivet, understryker Smith, utan att effekterna av mänsklig bebyggelse, inklusive jakt, jordbruk och skogsbruk, är mycket värre.

Den här studien visar att populationer av stora däggdjur i Tjernobylzonen klarar sig minst lika bra som i de närliggande naturreservaten. Men den visar också på att det är otroligt positivt för djurlivet om man stänger ute människor, vilket gör att de negativa effekterna av strålning – såsom förhöjd mutationshastighet, cancer och andra problem – därför inte syns lika väl.

– Det är en väldigt tråkig indikation på hur negativ människans påverkan är när det gäller vilda djurpopulationer, säger Tim Coulson, professor i zoologi vid universitetet i Oxford. När människan väl lämnat ett område så verkar djuren frodas – även om miljön är förorenad med radioaktiv strålning, säger Coulson.

Forskarna fokuserade i detta fallet enbart på större däggdjur, och hur det går för andra djurpopulationer som fåglar, grodor och mindre däggjur är mer oklart. Tidigare har man funnit kopplingar mellan strålningsnivåer och minskat antal insekter och spindlar i Tjernobyl. Studien undersökte ej heller de långvariga strålningseffekterna på individ- eller molekylär nivå. Så medan hela populationer verkar klara sig bra är det troligt att individuella djur kan insjukna.

Vildsvin i Tjernobyl fotade med övervakningskamera. Bild: Sergey Gashchak (Chornobyl Center, Ukraine)

Vildsvin i Tjernobyl fotade med övervakningskamera. Bild: Sergey Gashchak (Chornobyl Center, Ukraine)

Men naturen kan vara resilient, och den höga vargtätheten är ett speciellt viktigt resultat här. Som toppredatorer är förekomsten av vargar ett gott tecken på att ekosystemet mår bra. Forskarnas analyser visar att det finns cirka 200 vargar i zonen på den vitryska sidan, det vill säga en varg per tionde kvadratkilometer. Det är en av de högsta tätheter för varg som har uppmätts någonstans i världen. Om tätheten är densamma på den ukrainska sidan finns drygt 400 vargar i hela den förbjudna zonen, lika många som i hela Sverige.

Uppenbart är att vargarna mår bra av att slippa jakt och andra mänskliga störningar. Resultaten säger också något om hur mycket vi människor förändrat faunans sammansättning i Europa. Den förbjudna zonen runt Tjernobyl ger en insyn i hur stora delar av kontinenten skulle kunna se ut utan människor.

Källor: Current BiologyThe Guardian, SVT, BBC, TREE. Biology Letters