Riksdagen röstade igenom ökad jakt på starkt hotad varg

Varg. Foto: Niclas Ahlberg

ArtDatabanken klassade nyligen vargen som ”starkt hotad” i rödlistan 2020. Minskningen de senaste åren anses bero på ”jakt och ökad illegal jakt”. Nu har M, KD, C och SD röstat igenom ökad vargjakt med en motion som är baserad på en missuppfattning.

– Beslutet kommer bara tre veckor efter att vargen förklarats starkt hotad. Det tyder på en hög nivå av okunskap hos en stor del av ledamöterna om det mycket oroande läget för den svenska vargstammen, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Förslaget kommer från en motion av Kristdemokraterna som menar att det skulle räcka med 100 vargar för att uppnå ”gynnsam bevarandestatus”. Motionen hänvisar till en rapport från Skandulv. Men siffran 100 vargar förutsätter, enligt forskarna som skrivit rapporten, att vargstammen i Sverige inte har genetiska problem, vilket det är välkänt att den har. ArtDatabanken bedömer till exempel inavelsgraden vara ett ”allvarligt hot” för Sveriges vargar.

– Det är absurt. Skandulvsforskarna har själva skrivit att dessa beräkningar förutsätter att den svenska vargstammen inte har några genetiska problem – vilket den har. Hela riksdagsbeslutet bygger alltså på en ren missuppfattning. Regeringen bör ha det i åtanke efter riksdagens tillkännagivande, säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens chefsjurist.

Vintern 2018/2019 konstaterades 38 familjegrupper i Skandinavien. Detta innebär totalt cirka 380 vargindivider, enligt Artfakta.

Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för motionen, medan Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej.

LÄS ÄVEN:
Ny studie: Laglig vargjakt minskar inte tjuvjakt
• Prisbelönt ekoturism hotas av vargjakt
EU: Sveriges vargjakt ett systematiskt brott mot habitatdirektivet

Källor: Naturskyddsföreningen, Ekot, Artfakta och Sveriges Natur