Rekordtidigt – idag är jordens resurser förbrukade för i år

Skogsavverkning. Foto: Brent Stirton / Getty Images / WWF

Idag inträffade den så kallade Overshoot Day (den ekologiska skuldens dag). Resten av året konsumerar vi enligt Världsnaturfonden WWF mer än vad jorden klarar av att producera. Dagen har aldrig tidigare inträffat så här tidigt på året.

Enligt Världsnaturfonden WWF:s och Global Footprint Networks siffror konsumerar mänskligheten som om vi hade 1,7 jordklot till vårt förfogande och det är koldioxidutsläppen som står för hela 60 procent av dessa fotavtryck. Allt sedan 1970-talet har vi överkonsumerat jordens resurser.

Att leva över våra tillgångar leder till avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt.

– Förutom omställningen till en fossilfri ekonomi behöver vi bland annat halvera matsvinnet och köttkonsumtionen och uppnå en mer hållbar konsumtion. Det är positivt att vi har ett internationellt klimatavtal och många städer och företag går i rätt riktning, men många fler måste följa efter. Ett steg i rätt riktning är att koldioxidutsläppen de senaste tre åren faktiskt planat ut trots ekonomisk tillväxt. Vi måste nu fortsätta och kraftigt förstärka trenden bort från fossila bränslen. För att bromsa klimatförändringarna till väl under 2 grader måste vi halvera utsläppen vart tionde år framöver, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

Även som privatperson finns det viktiga insatser att göra enligt Världsnaturfonden WWF och i år nämns för första gången förutom bilen, börsen, biffen och bostaden även butiken.

 

Bilen – åk mer kollektivt och gå över till elbil
Transporter och privat bilåkande står enligt Naturvårdsverket för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Därför är det viktigt att vi åker mindre bil. WWF vill till att börja med halvera fossila bränslen som används till resande. För att uppnå det vill WWF se transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen. Vi måste också minska på flygandet.
Läs mer hos WWF här

Biffen – ät mindre kött
Enligt Jordbruksverket står animaliska produkter, som kött, mjölk och ost, för en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Att äta mindre kött och ersätta det med till exempel baljväxter, är positivt för både miljö och hälsa.
Läs mer hos WWF här

Bostaden – bo energisnålt
Nästan en tredjedel av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av byggnader. Politikerna behöver ställa högre energikrav på nybyggen och renoveringar. Du kan själv bidra genom att till exempel sänka inomhustemperaturen och byta till energisnåla vitvaror.
Läs mer hos WWF här 
Butiken – shoppa mindre och smartare
Vår konsumtion av nya prylar står för en väsentlig andel av våra växthusgasutsläpp genom de industrier som tillverkar dem. Och utsläppen fortsätter att öka. Våra politiker måste underlätta för en minskad och smartare konsumtion men vi kan alla hitta sätt att minska ändra vår livsstil.
Läs mer hos WWF här 

Börsen – se till att inte spara i olja och kol
Visste du att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Som privatperson kan du se över i vilka bolag du investerat i. Kontakta din bank och fråga efter placeringar som inte bidrar till global uppvärmning.
Läs mer hos WWF här