Gå till innehållet

Rekordstor ökning av antalet viltolyckor 2016

Älg på skogsväg. Foto: Peter Engmanhttp://www.fotosidan.se/blogs/thordur99/index.htm

Älg på skogsväg. Foto: Peter Engman

Mellan åren 2010 och 2015 skedde i snitt 46 276 viltolyckor per år. Under 2016 ökade antalet med över 20 procent till 58 337 och det är kollisioner med älg, rådjur och vildsvin som ökar mest. Det visar statistik från Viltolycka.se.

I början av 2010 skrev Dagens Nyheter en artikel om att antalet viltolyckor ökat kraftigt mellan 2008 och 2009. Då hade det skett en ökning på ungefär tio procent till sammanlagt drygt 44 000 olyckor. Det är en statistik som sedan dess överträffats årligen. Under åren 2010-2016 låg snittet på 46 276 och under 2016 skedde en kraftig ökning till 58 337 rapporterade viltolyckor.

LÄS ÄVEN: • Regeringen föreslår förbud mot matning av vilt

– Det har aldrig hänt tidigare att det varit så stora ökningar från ett år till ett annat, säger Niclas Dahl, verksamhetsledare vid Älgskadefondsföreningen, till TT.
Han menar att den främsta orsaken till att olyckorna ökat är att djuren blivit fler och det i sin tur beror på flera milda vintrar då fler djur överlevt, samt att torra perioder gör djuren mer rörliga i jakt på vatten.

LÄS ÄVEN: • Rådjur en större trafikfara än man trottI den noggranna statistik som finns att läsa på Viltolycka.se kan man tydligt se att antalet olyckor med rådjur under 2016 var långt över snittet. Enbart rådjursolyckorna 2016 var fler än alla viltolyckor sammanlagt år 2010: 44 456 stycken. Dessutom var älgolyckorna fler än på fyra år och antalet vildsvinsolyckor har i stort sett fördubblats sedan 2010 (från 2445 till 4739).

En annan siffra som står ut från mängden 2016 är antalet kollisioner med örnar. 27 stycken är mer än dubbelt så mycket som snittet sedan 2010.

Anders Wirdheim, tidigare informationsansvarig på BirdLife Sverige, svarar så här om de kraftigt ökande antalet förolyckade örnar:
– Örnar lockas till kadaver längs järnvägarna (och det är ju långt ifrån ovanligt att tåg kör på allt från harar till älgar). Om jag förstått det hela rätt har inställelsetiden för att städa upp efter viltolyckor ökat ganska kraftigt på senare år. Det innebär att kadaver blir liggande längre på banvallarna, och då ökar risken att örnar och andra fåglar ska råka illa ut. Det finns också misstankar om att örnar som är lätt påverkade av blyförgiftning (alltså inte så allvarligt att de blir riktigt sjuka eller dör) får en nedsatt reaktionsförmåga och inte hinner undan.

Även dovhjortar är numera en betydande del av olyckorna. Från under 900 per år 2010-2011 till att i fjol stå för över 2500 fall.

LÄS ÄVEN: • 31 600 kronor i böter för att ha kört på hjort

En sammanstötning mellan ett motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn måste enligt lagen rapporteras till polisen även om djuret inte är synbart skadat. Platsen där olyckan skett måste också markeras. Att köra på ett av dessa djur utan att anmäla det är straffbart och kan ge böter.

Här är några ytterligare upplysningar om hur man bör agera vid viltolyckor:
• Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
• Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
• Ring 112 och anmäl olyckan. Var beredd på att uppge i vilken riktning viltet eventuellt försvann.
• Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
• Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen. Remsan kan hämtas hos polisen och på bilprovningstationerna eller skrivas ut från Nationella Viltolycksrådets hemsida (pdf).
• Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
• Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
• Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
• Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
• Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid kollisioner med andra viltslag gäller inte anmälningsplikt till polisen och djuret bör helst avlivas. Ha dock egen säkerhet i åtanke.

Källa: Viltskada.se och Sydsvenskan

 

Mer att läsa