Rekordmånga naturreservat bildade 2016

Lill-skardsberget i Lycksele. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Lill-skardsberget i Lycksele. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Vi har i år rapporterat om mängder av nya naturreservat som bildats runt om i landet och bara den senaste veckan har ytterligare ungefär tio naturreservat utannonserats. I flera län har naturreservatsbildandet slagit rekord i år.

Den 4 december skrev vi om hur det bildats 13 nya naturreservat i Sverige den senaste tiden. Sedan dess har det fortsatt komma utannonseringar från hela landet om nya skyddade områden.

LÄS ÄVEN: • Fler artiklar om naturreservat.

Anledningen är helt enkelt att regeringen anslagit mer pengar till länsstyrelserna för skydd av värdefull natur. Dessa pengar går både till handläggning av ärenden och till fastighetsägare vars mark ingår i naturreservaten.

Västerbottens län
Den största insatsen för att skydda mer natur tycks ha gjorts i Västerbotten. Här har man i år beslutat om hela 52 nya eller utökade naturreservat. Inte sedan 1997 har så många områden fått utökat skydd i länet. Sammanlagt är det hela 8126 hektar natur som nu ingår i reservaten.
Källa: Länsstyrelsen i Västerbotten

Kronobergs län
I Kronobergs län har man i år slagit rekord med hela tio nya eller utökade naturreservat. Sammanlagt har över 600 hektar natur fått ett utökat skydd – allt från tätortsnära tallskog och ängs- och betesmark till sjöar och urskogsliknande barrskogar.
Källa: Pressmeddelande

Östergötlands län
Tre nya naturreservat ska bildas i Östergötland och ytterligare två utökas kraftigt. Det är bland annat den gamla barrskogen Rösjöskogen i Finspång, Kallån i Ydre kommun och Svartdalen i Söderköpings kommun som nu ska skyddas. Sammanlagt är nu 1,7 % av den produktiva skogsarealen i länet skyddad.
Källa: Corren

Västra Götaland
14 hektar skog som beskrivs som ”en riktig skattgömma för den svampintresserade” ska bli naturreservatet Linhult nordost om Gullspång i Västra Götaland. Här kan man bland annat hitta brandtaggsvamp, bitter taggsvamp, brödtaggsvamp, kejsarskivling, violgubbe och Sveriges enda kända plats för fingersvampen Ramaria Schildii. Reservatbildandet gör att de gamla granarna i området inte avverkas och därmed också att de sällsynta svamparna i området räddas.
Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

I Västra Götaland bildas även naturreservatet Djupedalsgrottan utanför Timmersdala. Här finns en gammal och i stort sett orörd tallskog med mycket hällmarker och fuktiga partier.
Källa: Skaraborgs Allehanda

Jämtland
Östersunds kommun ska bilda sitt första naturreservat – Lillsjön. Nu vill de ha in synpunkter från allmänheten om hur naturen ska skyddas och hur reservatet ska utformas.
Källa: P4 Jämtland

Hälsingland
Gräsberget söder om Ramsjö och Långnäsudden söder om Bergvik ska bli nya naturreservat i Hälsingland. I det 295 hektar stora Gräsberget finns mycket äldre skog med höga naturvärden och sällsynta arter som till exempel skrovellav, doftticka och rynkskinn. I Längnäsudden trivs mängder av hackspettar och andra fåglar bland lövträden och de många döda träden.
Källa: Hela Hälsingland

Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarna har tecknat avtal om fem nya naturreservat:
Länsmansberget, Malung-Sälen. 48 hektar stor varierad gammal skog med bland annat lateritticka, fläckporing  och lappticka.
Reptjärnsberget, Borlänge. Populärt friluftsområde på 58 hektar som rymmer gammal skog och ett rikt fågelliv.
Åkersmyra, Borlänge. 56 hektar lövblandade barrskog som är mellan 100 och 150 år och som ligger nära Borlänge.
Fjätfallen-Kryptjärn, Älvdalen. 259 hektar av Fjätälvens nedre lopp och två ”ganska mäktiga” vattenfall.
Stängslet, Rättvik. Lövskog, gammal och död ved och kalkrik mark med en frodig flora ryms i detta naturreservat på 38 hektar.