Regeringen vill minska mängden plastkassar

Plastpåse under vattnet. Foto: Andrew via Flickr https://www.flickr.com/photos/polandeze/

Plastpåse under vattnet. Foto: Andrew via Flickr 

Plastkassar leder till stor nedskräpning, ett ineffektivt utnyttjande av resurser och hotar marina ekosystem. Nu har regeringen beslutat att utreda om användningen av plastkassar kan minska i landet.

Beslutet att få bort plastpåsarna bygger på ett EU-direktiv från i våras, där det bland annat står:
”Den nuvarande förbrukningsnivån för plastbärkassar leder till stor nedskräpning och ett ineffektivt utnyttjande av resurser, vilket förväntas öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning med plastbärkassar leder till förorening av miljön och förvärrar det utbredda problemet med avfall i vattenförekomster, vilket hotar de akvatiska ekosystemen världen över”.

I ett pressmeddelande säger miljöminister Åsa Romson:
– Sverige har en hög ambition i arbetet med att förebygga plastföroreningar. Plast i haven utgör ett hot mot både människor och den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket ska inom uppdraget föra en dialog med dagligvaruhandeln och detaljhandeln så att de kan bidra med åtgärder som kan minska användningen av plastbärkassar.

Plastkassar har redan förbjudits i flera andra länder i världen, exempelvis i Rwanda, Senegal och Gambia. Förekomsten av plastpåsar är i många länder väldigt stor då de flesta inköp paketeras i tunna plastpåsar. Påsarna kan vara av dålig kvalité och går sällan att återanvända.

Läs mer: 
Jätteanläggningn ska städa haven från plast.
Larverna som äter plast.
Mer än varannan havssköldpadda har ätit skräp.
90 procent av havsfåglarna har ätit plast.
Bohuslän en av Europas mest nedskräpade kuster.

Källor: EU-direktiv och Pressmeddelande