Regeringen väljer Natura 2000 före Nordkalks gruva

Bungenäs kalkbrott. Foto: Arkland via Wikimedia

Bungenäs kalkbrott. Foto: Arkland via Wikimedia

Idag meddelade regeringen till EU-kommissionen att området på norra Gotland som Nordkalk vill bryta kalksten i, istället ska göras till skyddat Natura 2000-område. 

Sveriges Radio skriver att miljöminister Karolina Skog (MP) menar att vi har en skyldighet att skydda naturområden som har naturvärden som är aktuella för att skyddas av Natura 2000.

– Vi har från EU-kommissionen fått en lista som konformerar ett förslag som vi lämnade in för ett år sedan, och eftersom alla uppgifterna på den listan är korrekta och bygger på samma underlag som det beslut som vi fattade för ett år sedan, så har vi i dag lämnat det bekräftandet till EU-kommissionen.

Nordkalk ville att frågan skulle avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen, men nu har regeringen beslutat att avslå bolagets begäran. Nu måste företaget antingen avbryta den pågående kalkbrytningen eller minska den kraftigt.

Källa: Sveriges Radio