Gå till innehållet

Regeringen stoppar husbyggen på grund av framtida havsnivåhöjningar

Nya bostäder i Skanör på Falsterbonäset i sydvästra Skåne stoppas av regeringen. Huvudanledningen är enligt Sydsvenskan “framtida havsnivåhöjningar”. 

Enligt professor Deliang Chen vid Göteborgs universitet stiger i genomsnitt världens havsnivå med 3,1 mm per år, men längs de svenska kusterna har det de senaste 20 åren gått 28 procent snabbare med 4,1 mm per år. Enligt en ny studie måste svenska städer börja klimatanpassas och länsstyrelsen i Skånes prognos menar att 23 000 fritidshus kommer att skadas av stigande vatten år 2100.

LÄS ÄVEN: • Rekordstigande havsnivå i Sverige – kommer påverka kuststäder

Anledningen till de rekordsnabbt höjda havsnivåerna är ett varmare klimat och ändrade vind- och regnmönster. Mätningarna har pågått sedan 1886 och forskarna har kunnat se tydligt att havsnivån höjts snabbare när klimatet blivit varmare.

LÄS ÄVEN: • Havsnivån stiger snabbare än beräknat enligt ännu en studie

Redan i dagsläget når havsvattnet fram till husen i Skanör vid högvatten och när havsnivån höjts ytterligare kommer situationen förvärras. Regeringen menar också att kommunen inte tagit hänsyn till riskerna med förhöjda grundvattennivåer och stoppar därför bygget av de nya husen.

Beslutet anses nu försvåra för andra planerade bostadsprojekt på Falsterbonäset. Kommunen planerar att skicka in ansökan om att bygga skyddsvallar för att minska översvämningsrisken.

Källa: Sydsvenskan

Mer att läsa