Regeringen föreslår förbud mot matning av vilt

Vildsvin. Foto: Rene Rouyer via Flickr http://www.flickr.com/photos/127272589@N05/

Vildsvin. Foto: Rene Rouyer via Flickr 

Regeringen har lämnat ett förslag till Lagrådet som innebär att det ska förbjudas eller försvåras att mata vilda djur som inte hålls i hängd. Anledningen är att man vill minska antalet viltolyckor i trafiken, samt skadorna på jord- och skogsbruket.

Regeringen menar att det blir allt vanligare med utfodring av främst klövvilt som vildsvin och hjort och de matas året om. Detta vill man nu försöka stoppa.

– Med det här beslutet minskar vi omfattningen av de skador som viltet orsakar på jordbruket och skogsbruket. Vi begränsar även antalet trafikolyckor där vilt är inblandat, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Anders Wetterin, jakt och viltexpert på lantbrukarnas riksförbund, tycker det är ett bra förslag och menar att det knappt förekom att man matade vilt för 30 år sedan. Han anser också att det är fel att fodra för att få mer vilt.

– Viltet ska leva på det som naturen ger helt enkelt. Då blir det en rimlig fördelning i terrängen och det blir färre vilt, säger han till P4 Skaraborg.

Att bryta mot de nya föreslagna reglerna, som ska träda i kraft den 1 december, ska kunna ge böter. Det ska falla på länsstyrelsens uppgift att kontrollera att reglerna följs, vilket Fredrik Widemo, forskningsansvarig på Jägareförbundet, bara anser vara möjligt om man skjuter till mycket medel till länsstyrelserna för att kontrollera alla jägare och jaktlag.

– Den enda kontroll man kan ha är om privatpersoner anger varandra, vilket leder till mer konflikter mellan markägare, jägare och allmänhet och skapar en än mer konfliktfylld viltförvaltning. Vad vi behöver är mer samarbete mellan grannar, inte mindre, säger han till Svensk Jakt.

Regeringen föreslår att ändringen ska träda i kraft den 1 december 2016.

Läs hela förslaget här.

Källor: Regeringen, Svensk Jakt och P4 Skaraborg