Rätt buskar och träd för att locka fler fåglar till trädgården

Sidensvansar i populärt buskage. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Sidensvansar i populärt buskage. Foto: Zsombor Károlyi 

Studier har visat att fågelvänliga trädgårdar är överraskande viktiga för den biologiska mångfalden och det finns många sätt att anpassa sin trädgård för att den ska gynna fågellivet. Många av åtgärderna kan göras redan nu under hösten innan tjälen får fäste i marken. Det här är vår översiktliga guide till en fågelrik trädgård.

Pilfink som sitter gömd i buskage. Foto: Erik Hansson

Pilfink som sitter gömd i buskage. Foto: Erik Hansson

Över lag gillar fåglar en blandning av öppet och slutet i en trädgård. Det ska vara en lummig plats med träd och buskar i olika storlekar och skikt. Däremellan kanske en äng, rabatter, ett köksland eller gräsmatta. Det ska finnas ställen där fåglarna kan få skydd och gömma sig, till exempel en yvig gran eller en stor enbuske, ett buskage av hagtorn eller slån, en häck av bukettapel. Det skadar inte heller med en fågelmatning (vår guide här) och vatten i form av ett fågelbad.

buskage

Buskage, gärna täta med mycket döda grenar och bär på hösten t ex slånbär, är omtyckta av fåglar som skydd, matplats och boplats. Ska inte klippas ned eller gallras om man vill ha mycket fåglar i sin trädgård. Foto: Kristina Bäck

Flera buskar som sätts tillsammans så de bildar buskage är bättre för fågellivet än utspridda buskar här och där. Helst ska det vara olika typer av buskar i olika höjder och gärna arter som ger bär. Några vintergröna buskar är också bra eftersom de ger skydd på vintern då de övriga buskarna tappar bladen. En fågelmatningsplats kan placeras i eller i närheten av buskaget.

Häckar är omtyckta platser för fåglar, särskilt om de är täta och breda. Fåglarna känner sig trygga där. En friväxande häck kan ha en blandning av olika arter av buskar som ger fåglar bär och frön. Friväxande häckar behöver inte klippas regelbundet, bara gallras ibland, vilket gör dem lättskötta. Klipp helst inte häckar under fåglarnas häckningstid.

Hösten är en bra tid att plantera

Hösten är en bra tid att plantera fler träd och buskar i trädgården. Så länge marken inte är frusen går det bra att fortfarande plantera, i alla fall i södra Sverige. Det är fuktigt länge både morgon och kväll, vilket gör att den nyplanterade växten inte riskerar att torka ut lika lätt som om den planterats på våren.

Några träd som fåglar gillar

Asp: Gamla aspar som står vid en tomt ska helst inte tas bort eftersom de kan ge mat och boplatser till olika hackspettar och med väldig tur, samt i rätt del av landet – sparvuggla och göktyta.

Bok: Fröna äts av bofink, blåmes, talgoxe, entita, bergfink, ringduva, nötskrika, större hackspett, nötväcka och stare. En bokhäck som klipps regelbundet ger inga frön, däremot skydd för småfåglar och boplatser.

ringduva

Gamla träd och döda träd är mycket värdefulla i en trädgård. De ger bostäder och mat åt flera djur. Om ett träd dör, till exempel ett äppelträd, låt det därför stå kvar. Ringduva på bo. Foto: Nottseximer via Flickr

Ek: Nötskrika, nötkråka, ringduva och nötväcka gillar ekollon.

Fruktträd som päron, äpple och körsbär: De drar till sig mycket insekter och därmed fåglar. Många fåglar äter dessutom av frukterna, till exempel trastar och småfåglar. Stenknäcken gillar körsbärskärnor.

Hassel: Nötskrika, nötkråka, nötväcka, råka, ringduva och större hackspett, resterna av knäckta nötter drar dessutom till sig småfåglar.

Järnek: Koltrastar och andra trastar uppskattar de röda frukterna.

Oxel och rönn: Bären älskas av trastar, sidensvansar och starar som drar runt i stora flockar och äter. Det finns många sorters rönn i trädgårdsaffärerna och de som har vita bär gillas inte av fåglar.

Gran: Det finns bra boplatser i en gran, särskilt i en yvig granhäck som ger skydd och många gömställen. Men klipp den inte under häckningssäsong, då kan bona skadas. Fröna i kottarna uppskattas av bland annat korsnäbbar och hackspettar.

Tall: Kottarnas frön äts av korsnäbbar, grönsiska och olika mesar.

Några buskar med bär och fröer som fåglar gillar

aroniaberberis

Aronia (till vänster) har svarta bär som äts av koltrast, talgoxe, bofink och grönfink och berberis (höger) bildar bra buskage och de röda bären gillas av bland annat koltrast och finkar. Foto: Kristina Bäck

Bukettapel: frukterna uppskattas av koltrast, sidensvans, talgoxe och bofink.

En: fåglar gillar det täta enarna men äter även bären.

Hagtorn: Ger bra häckningsplatser och nypon som exempelvis sidensvansar gillar att äta.

Havtorn: Bären uppskattas av koltrast, talgoxe och bofink. Plantera två stycken, en han- och en honplanta, om du vill ha bär.

Häggmispel: Svarta bär som äts av koltrast, talgoxe, bofink och grönfink

Liguster: En buske som lämpar sig att bygga bo i. Bären är omtyckta av många fåglar som koltrast, domherre och trädgårdssångare. Planteras ofta som häck och då får man inte klippa under häckningssäsong eftersom många bygger bon i den.

Rosor: arter med enkla blommor ger nypon som är omtyckta av blåmes, talgoxe, björktrast, grönfink och koltrast.

Rosentry, spärrtry och blåtrybären gillas av fåglar.

Slån: Underbara snår som kan ge bo och skydd åt mängder av småfåglar som gömmer sig där.

Syrén: Fröna är omtyckta av småfåglar bland andra domherre och sidensvans.

Snöbär gillas av bland andra grönfink, koltrast, talgoxe och bofink.

snobarsyrenfron

Snöbärsbuskar (vänster) sprider sig gärna och bildar stora buskage om man låter dem vara. Syrenens frö är (höger) vintermat till fåglar, klipp därför inte bort överblommade syrener på sommaren. Foto: Kristina Bäck

Läs mer:
Vår guide till fågelmatning.
Dags att plantera vårlökar.
Ta vara på höstlöven.

Källor: Trädgård.org, Boken ”Vilda Grannar” av Per Bengtsson & Maria Lewander och Svenska Naturskyddsföreningen

Ytterligare information om fågelanpassade trädgårdar finns i boken ”Fåglarnas trädgård” av Eva Stenvång-Lindkvist och Niklas Aronsson.