Gå till innehållet

Rapport: Så ska ungdomar lockas till fjällen

Foto: Felix Magnusson

Foto: Felix Magnusson

Svenska Turistföreningen har genomfört ett stort projekt för att ta reda på vad som ska locka friluftsintresserade ungdomar till fjällen. Resultatet kan sammanfattas med genuin fjällkänsla, mer information och billigare resor och boende.

Sommaren 2014 genomförde Svenska Turistföreningen ett projekt kallat Get Real Summer 2014. Målet var att få en insyn i “framtidens reseupplevelser för unga i svensk fjällvärld” och för att få svar på det skickades 278 utvalda ungdomar i åldern 17-25 till fjälls för att vandra i fem till sex dagar i Lappland och Jämtland. De fick resa, mat och logi betalt mot att de svarade på frågor och utförde uppdrag inom utveckling. 69 procent av dem hade sedan tidigare erfarenhet av de svenska fjällen.

– De insikter vi får genom Get Real är ovärderliga för att förbättra besökarnas upplevelser och göra fjällen mer konkurrentskraftiga mot andra resmål som riktar sig mot ungdomar. Vi märker till exempel att de efterfrågar spännande ledsträckningar som inte alltid följer den plattaste vägen på fjället. De söker äventyr och utmaningar och ser gärna alpina sträckningar på lederna och leder till toppar, säger Niklas Winbom, Fjällchef på STF.

Enligt STF:s rapport är det tydligaste resultatet från undersökningen att ungdomar vill ha bättre markeringar längs lederna. De vill veta exempelvis hur långt det är kvar till rastskydd/hjälptelefon/övernattningsstuga och skyltar som pekar ut alternativa vägar till närliggande toppar och annat sevärt. Även informationsskyltar om området, naturen, djurliv, rennäring och fiskeinformation, samt mer proviantförsäljning och övernattningsstugor uppskattas. Samtidigt anses den “genuina fjällkänslan” vara viktig.

Däremot tycker hela 85 procent att det inte är viktigt med internetuppkoppling i fjällen.

För att ungdomarna ska komma upp i fjällen över huvud taget vill de ha tydligare information och att fjällen är mer tillgängliga med billigare resor och smidigare bokningar. Dessutom ansåg testpiloterna att priserna på boende i fjällen är alldeles för högt. I dagsläget kostar det exempelvis 350 kronor för en STF-medlem att bo i fjällstuga längs Kungsleden och 425 kronor på en fjällstation. Icke-medlemmar betalar hundra kronor mer.

– Om sommarfjället skall attrahera fler unga måste priset på resa och vistelse sänkas betydligt och alla resans delar måste förenklas. På fjället kan det ske en rad åtgärder, men det spelar ingen roll om det är för krångligt eller för dyrt att ta sig dit, säger Niklas Winbom.

Läs mer:
Allt fler fjällvandrar, men på nytt sätt.
Recension av bra guide till fjällvandring.
Kraftig ökning av sopor i fjällen.

Källor: Rapporten och STF

Mer att läsa