Gå till innehållet

Radar och fågeltorn ska hjälpa fåglar överleva vindkraft

Vindkraft, världens billigaste energiform. Foto: Tomasz Sienicki via Wikimedia

Vindkraftverk. Foto: Tomasz Sienicki via Wikimedia

I Finland har ett vindkraftsföretag inlett ett projekt där radar används för att kontrollera hur fåglar rör sig så att vindkraftverkens inverkan på fåglarna kan minimeras. De har också byggt ett fågeltorn för att fågelskådare ska kunna komma med sina synpunkter.

Med hjälp av radarn kan fåglarnas flyttvägar i Österbotten kartläggas och därmed kan lämpliga placeringar för vindkraftverk hittas. På Svalskulla i Närpes placerades fem nya vindkraftverk som enligt radarkontroller före och efter byggnationen ska ha haft en minimal påverkan på fågellivet.

I vår eller sommar ska Finlands miljöminister besluta om det får byggas 200 vindturbiner i Österbotten och med tanke på att de kostar ungefär 50 miljoner kronor styck så försöker nu företaget FCG, som dominerar marknaden i Finland, att ta fram fakta för var det är lämpligt att bygga vindsnurrorna.

Förutom radarn har företaget också byggt ett fågeltorn nära vindkraftverken för att även ta in fågelskådares synpunkter och observationer. Radarprojektet och inventeringen kommer pågå i fyra års tid.

Källa: YLE Österbotten

Mer att läsa