Protester när hjortar ska skjutas för att ge plats åt boskap i naturreservat

Tule elk – en underart till wapitihjorten, som i sin tur är nära släkt med kronhjorten. Foto: NPS Photo – NPGallery, Public Domain

Skjut och begränsa antalet vilda hjortar för att inte störa boskapsskötsel – det är National Park Services nya förslag i det skyddade naturområdet Point Reyes National Seashore. Förslaget har väckt starka protester.

Innan européerna anlände fanns det uppskattningsvis en halv miljon tule elk (en underart till wapitihjorten) i Nordamerika och de var precis som bisonoxarna en viktig del av ursprungsbefolkningens liv. Men precis som med bisonoxarna sköt européerna så många hjortar att de nästan utrotades. Det återstod bara 10 tule elk år 1870. Sedan dess har de återhämtat sig tack vare naturvårdsinsatser och idag finns ungefär 6 000 kvar i USA.

750 av dem lever i det populära naturområdet Point Reyes National Seashore norr om San Francisco. I området finns också många andra vilda djur, så som puma, rödlo, svartbjörn, 490 fågelarter och 50 djurarter som anses hotade. Dessutom finns här över 5 000 nötkreatur som används i mjölk- och köttindustrin. Hur boskapsskötseln ska hanteras i ett naturområde är den svåra frågan som National Park Service ska hantera.

Deras senaste förslag väcker dock starka protester från miljö- och djurrättsaktivister, rapporterar National Geographic. Förslaget innebär fortsatt boskapsskötsel i Point Reyes och att det sätts ett maxtak på antalet wapitihjortar i en hjord till 120. Om det finns fler än så ska de skjutas. I dagsläget finns det en flock med 138 djur i Point Reyes.

Center for Biological Diversity anser att det är rimligare att ta bort boskapsskötseln från Point Reyes och tillåta hjortar i hela parken. Detta eftersom det är det enda förslaget som följer de ursprungliga reglerna från när naturområdet bildades.

Men Kristin Denryter, koordinator för hjortprogrammet på California Department of Fish and Wildlife, menar att situationen kräver jakt på hjortar eftersom boskapsskötarna i området har skjutit så många vargar, björnar och andra rovdjur som annars skulle ha skapat balans i naturen och hållit nere antalet hjortar på en naturlig nivå, anpassad till landskapet. Dessutom är området runt Point Reyes så exploaterat att det är svårt för hjortarna att förflytta sig om det skulle behövas när antalet växer eller om det till exempel skulle bli en extrem torka och de får svårt att hitta mat.

Ett beslut i frågan ska komma senast den 18 oktober.

Källa: National Geographic