Gå till innehållet

Protester mot planerad järnväg genom populärt friluftsområde

Utsikt över Finnsjön. Foto: Anders Järkendal

Det planeras en dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås som bland annat ska “förbättra kommunikationerna till Landvetter flygplats”. Men en proteströrelse har på kort tid växt fram mot Trafikverkets förslag att järnvägen ska dras rätt igenom den populära friluftsområdet Finnsjöskogen.

Nätverket Stoppa järnvägen genom Finnsjöskogen är inte emot att järnvägen byggs över huvud taget. Det de tar ställning mot är några av de förslag på hur järnvägen ska dras, och vilken anläggningstyp som diskuteras – bank, bro, skärning eller i tunnel. Det förklarar naturfotografen Anders Järkendal, som är en av de som står bakom nätverket.

– Trafikverket har analyserat vilka möjliga korridorer som är tekniskt genomförbara, och bland dessa fyra olika förslag på korridorer finns det järnvägssträckningar som skulle innebära att järnvägen dras ovan mark och skär rätt genom naturområden som både är inom vattenskyddsområde samt att området är mycket välbesökta och är ett uppskattat rekreationsområde för väldigt många invånare i Mölnlycke.

Flera av förslagen innebär att järnvägen går över jord rakt igenom populära naturområden. Nätverket Stoppa järnvägen genom Finnsjöskogen vill att järnvägen ska byggas i en tunnel, som även ingår i ett av Trafikverkets förslag. Bild: Trafikverket

Han berättar att friluftsområdet runt Finnsjön är väldigt frekvent använt av skolor, förskolor, föreningar, cyklister och inte minst allmänheten i stort. Finnsjön är utöver detta ytvattentäkt och förser bland annat Mölnlycke med dricksvatten.

I området finns även en rad rapporterade rödlistade fåglar, så som spillkråka, duvhök och mindre hackspett, samt rödlistade svampar som tallticka, motaggsvamp och ett äldre fynd av ullticka.

Spegling i Finnsjön. Foto: Anders Järkendal

– Om järnvägen dras rätt genom detta område skapas det en barriäreffekt där åtkomsten till området och sjön skärs av, berättar Anders Järkendal.

Vad skulle ni vilja se för förslag på järnvägssträckning?
– Vi skulle vilja se att järnvägen dras i tunnel under Mölnlycke och det finns också som alternativ och är tekniskt möjligt enligt Trafikverket. Vi vill också att Härryda kommun tar starkt avstånd mot förslaget att tillåta att Finnsjöskogen skärs sönder, och att vattenförsörjningen påverkas starkt negativt för all framtid.

Vad händer härnäst i projektet?
– Trafikverket har öppet för synpunkter till och med fredag den 6 november, därefter beslutas i vilken korridor som järnvägen ska dras. Beslutet exakt hur den ska dras i korridoren ligger som vi förstår det något senare, våren 2021.

Länkar:
Trafikverkets sida för att lämna synpunkter.
• Sida med tips om hur synpunkter lämnas.
• Nätverket Stoppa järnvägen genom Finnsjöskogen

Mer att läsa