Gå till innehållet

Protester mot ny vindkraftspark nära planerad våtmark för fåglar

Kungsörn som klarade sig igenom vindkraftverken. Foto: Karl-Erik Söderqvist

Vindkraftparken som byggdes trots protester från Skånes Ornitologiska Förenings varningar visade sig bli Nordens värsta för rovfåglar. Nu tvingar kommunen bolagen till flera åtgärder och att kontroller i området görs i flera år. Samtidigt, en knapp mil bort, planeras för en ny vindkraftspark, 700 meter från vad som ska bli Helsingborgs största anlagda våtmark och som förväntas locka till sig en hel del fåglar. 

Vid vindkraftverken i Rögle och Västraby har det på bara ett år hittats elva döda rovfåglar, vilket gör det till den farligaste i hela Norden. Nu har Helsingborgs kommun tagit fram åtgärder som bolagen Vardar Vind och Västraby Gård Energi måste följa. Utökade kontroller fram till 2019, en opartisk ornitolog på plats under plöjning och skördning och eventuell kameraövervaka ska få bättre koll på problemen och hur de kan åtgärdas.

LÄS ÄVEN: • Åtgärder utlovade för Nordens värsta vindkraftpark för rovfåglar

Kenneth Bengtsson vid Skånes Ornitologiska Förening är nöjd med åtgärderna:
– Vi tycker besluten är bra. Bland annat är det positivt att stopp av verken inte utesluts vid plöjning och skörd. Vi bedömer att detta är särskilt viktigt vid slåtter och skörd. Att kontrollerna fortsätter och utökas är givetvis också bra. Vi ser fram emot utredningsrapporten som ska komma i september och hoppas att denna leder vidare på vägen mot ökad säkerhet i området.

Under tiden fortsätter föreningen rapportera om fåglar som flyger förbi vindkraftverken i Rögle och Västraby (läs mer här). Som synes är det en hel del.

Ny vindkraftspark planeras vid stor våtmark i närheten

En knapp mil från Nordens värsta vindkraftpark för rovfåglar finns långtgående planer på att bygga Helsingborgs största våtmark. Den planeras att bli 12 hektar stor och ska börja byggas efter sommaren. Förutom att bidra till renare vatten hoppas man även att våtmarken ska skapa förutsättningar för biologisk mångfald och locka till sig en hel del fåglar. Samtidigt pågår dock planer på att bygga en vindkraftpark bara några hundra meter från våtmarken.

Utanför Hyllinge i Skåne vill Öresundskraft och Peab bygga den nya vindkraftspark. 2015 fick projektet grönt ljus av politikerna i Helsingborg, men det var enligt Helsingborgs Dagblad dock först i höstas som “det gick upp för de inblandade” att vindkraftverken bara ligger 700 meter från den planerade våtmarken, som kommer bli Helsingborgs största anlagda våtmark.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har begärt in kompletterande uppgifter från Öresundskraft och Peab om vilken påverkan vindkraftverken kan tänkas ha på de fåglar som lockas till våtmarken. Under vintern och vårvintern ska det ha genomförts en utredning om hur mycket rovfåglar som finns i området.

Efter att det blev känt att den planerade våtmarken kommer ligga så nära området med de planerade vindkraftsverken lämnade Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) ett kompletterande yttrande:
– SkOF anser att hänsyn måste tas till den planerade våtmarken och det förmodat rika fågelliv som våtmarken kommer att generera. SkOF menar att framförallt de tre nordligaste verken kommer att ligga farligt nära våtmarken om de byggs. Uppgiften om våtmarken styrker därmed SkOFs tidigare uppfattning om områdets olämplighet för vindkraftsutnyttjande.

Länsstyrelsen ska lämna sitt besked om miljötillstånd senast den 31 mars 2017.

Källor: HD, SVT och HD

Mer att läsa