Gå till innehållet

Protestbrev mot avverkningar i Sorsele skickat till Sveaskog och myndigheter

Skogen har 25 rödlistade arter och 40 naturvårdsintressanta arter men ska avverkas iallafall. Foto: Jonas Nordenström

Ett brev med många underskrifter har denna vecka skickats till Sveaskog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Sorsele kommun, på initiativ av föreningen Skydda Skogen. Avsändarna vill försöka stoppa avverkningar i en naturskog på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele. Skogen har många rödlistade arter och är en av de få skogar i Sorseles närhet som inte redan har kalhuggits.

Representanter från bland annat Fältbiologerna, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Naturfotograferna och Klimataktion ställer sig bakom brevet. Även Natursidan.se står bakom brevet och politiker som Rebecka Le Moine (MP), Gudrun Schyman (FI) och Gita Nabavi (Fi). Debattörer som Göran Greider och Thomas Tidholm, samt många lokala turistföretag kring Sorsele har skrivit under.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog ska avverka naturskog med hotade arter, myndigheterna ser tyst på

I brevet står det bland annat:

– Vi vill att ett samarbete sker mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommunen och Sveaskog för skydd av skogen. Vi vill att Sveaskog, som är folkets eget skogsbolag, börjar lyssna på folket. Sveaskog kan leda vägen för ett verkligt hållbart skogsbruk där de kvarvarande naturskogarna som finns i Sverige som den i Njuöniesvarrie får vara intakta.

Trots information om höga naturvärden planerar Sveaskog stora avverkningar på Njuöniesvarrie. Foto: Jonas Nordenström

Det finns många anledningar till varför inte skogen ska avverkas, enligt brevet. En anledning är för att rädda den biologiska mångfalden. Jonas Nordenström från Naturskyddsföreningen i Sorsele säger:

– I skogen finns över 40 naturvårdsintressanta arter, varav 26 rödlistade, bl a den starkt hotade svampen urskogsporing (EN). Skogsområden där urskogsporing växer ska undantas från skogsbruk, enligt Artdatabanken. Något som inte myndigheterna i Västerbotten eller FSC-certifierade Sveaskog värnar om.  I skogen finns också tjäder, spillkråka, och tretåig hackspett. De är fridlysta enligt artskyddsförordningen och ska vara skyddade enligt EUs fågeldirektiv.

LÄS ÄVEN: • Naturskog avverkas trots att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ser den som skyddsvärd

Att avverka skyddsvärd naturskog strider mot Sveriges miljömål och mot Parisavtalet där kärnan är att minska utsläppen av växthusgaser. Om boreal naturskog avverkas, som skogen vid Njuöniesvarrie, så försvinner stora mängder kol som finns lagrad i marken upp i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Det är inte heller i linje med FNs Nagoya avtal att avverka naturskog med rödlistade arter. För i avtalet står det att vi ska ”stoppa all avverkning av naturskogar med höga biologiska, sociala och kulturella värden”. Det är också mot EUs nya initiativ mot avskogning som vill minska världens avskogning och avverkningar vilket anses vara ”ett stort globalt problem som leder till förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar.”

Kring Sorsele har det avverkats skog i alla väderstreck. En till avverkning kommer även att motverka rennäring, folkhälsa, friluftsliv och turism. Det är då bättre att denna skog bevaras, enligt brevet:

– Ett närbeläget reservat vid Sorsele kommer att gynna den växande turismen som blir en allt mer stadig inkomstkälla. Att kunna erbjuda gammelskog på cykel- eller promenadavstånd från byn med dess faciliteter är något som ytterst få kan skryta med. Detta betyder mycket för besökare som stannar en kortare tid i Sorsele och vill utforska närområdet, t.ex. resenärer med inlandsbanan, som ett komplement till kommunens större fjällnära reservat.

LÄS ÄVEN: • Ny bok om hyggeslandet Sverige

En namninsamling har även startats av Skiftet för att stoppa avverkningarna av denna skog, en namninsamling som fortfarande är öppen att skriva under.

Mer att läsa