Positiva natur- och miljönyheter vecka 25

Fiskgjuse. Foto: Erik Hansson

Fiskgjuse. Foto: Erik Hansson

Kolkraftsanvändningen i Kina minskar, fiskgjusen återvänder i USA, mindre övergödning, mer hållbart fiske och energiöverenskommelse i hamn – det är några av senaste veckans positiva naturnyheter.
Text: Susanna

Klimat
Norge ska vara klimatneutralt redan 2030.
• Kinas kolkraft minskar allt mer.
• Stockholm divesterar.
• Svenska energiöverenskommelsen I hamn: 100% förnybar energi till 2040.
• Användningen av fossila bränslen minskar.
• Solceller producerade mer energi än kolkraftverk under maj i Storbritannien.

Natur

Fiskgjusen ökar i antal i USA – ett bra tecken för vattnen.
• Flera svenska havsområden föreslås skyddas.
• Största ekoförsäljningsökningen i Danmark på sju år.
• Allt mindre övergödning på Östersjökusten.
• Hållbart fiske har fördubblats på fem år.
• Norge blir första landet i världen att förbjuda avskogning och produkter från avskogning.
• Barn i Sverige bor nära grönområden.

Återanvändning
• Svensk lånegarderob gör internationell succé.
• Använd Matsmart.se för att minska din miljöpåverkan och dina matkostnader.

 

http://miljo-utveckling.se/svensk-lanegarderob-gor-internationell-succe/