Positiva natur- och miljönyheter, vecka 21

Amurleopard i hägn. Foto: Colin Hines via Wikimedia

Amurleopard i hägn. Foto: Colin Hines via Wikimedia

Det har rapporterats mycket positivt den senaste veckan om bland annat fjällräv, amurleoparder, Malaysias hav, kungsörnar och Arktis.
Text: Susanna

Natur

Svenska arealen för omställning till ekoodling ökade med 42 procent.

’Utdöd’ duvart återfunnen efter 75 år.

För första gången på 40 har Iberiskt lodjur fötts i det vilda i Portugal.

Fiskeindustrin enas om trålfritt Arktis.

Malaysias största marina naturreservat nu invigt.

Babyboom bland amurleoparder i det vilda – 16 ungar födda.

Rekordår för fjällgås.

Bästa fjällrävsåret på 35 år.

Rekordbra vår för kungsörn i Kronoberg.

Klimat

Biodrivmedel populärt bland transportföretag – Sverige når snart 25% förnybar energi i transportsektorn.

Italien går om Tyskland som Europas ledande solenergianvändare – 39 italienska kommuner helt förnyelsebara på energi.

Portugal fick fyra dagar av totalt förnybar energi.