Gå till innehållet

Poesi­genomgång avslöjar människans relation till småkryp

Forskare har gått igenom nästan 4 000 haikudikter från 1549 och framåt. Resultaten avslöjar en del om poeternas syn på insekter och andra småkryp.

Forskare vid Penn State university har gått igenom 3894 haikudikter som skrivits mellan år 1594 och 2022. Ungefär en tredjedel av dem kom från Hexapod Haiku Challenge, en poesitävling som arrangerats årligen sedan 2020 och som har småkryp som tema. Tanken var att kunna följa mänsklighetens syn på småkryp genom tiderna.

Ger ledtrådar om småkrypskommunikation

I genomgången kunde forskarna se att 99 olika familjer av insekter nämndes. De som förekom oftast var fjärilar, eldflugor och insekter med läten, som syrsor. Grupperna som nämndes minst var vattenlevande insekter, som nattsländor och bäcksländor. Genom att ta reda på detta hoppas forskarna kunna hitta nya sätt att kommunicera om insekternas betydelse och relevans i naturen.

– Ibland är det svårt att prata med människor om insekter eftersom deras första reaktion är “usch, läskigt”. Vi var intresserade av att lära oss vilka insekter och vilka aspekter av deras biologi som är förknippade med positiva känslor, eftersom det skulle göra det lättare att prata med människor om varför insekter är viktiga och om alla de nyttiga saker de gör i ekosystemen, säger Laura Porturas, biträdande intendent på Frost Entomological Museum.

Spindlar och bin populärare i modern tid

Fjärilar omnämndes i haikus ända sedan 1500-talet, medan spindlar förvisso inte började nämnas förrän på 1950-talet, men efter det var de vanligt förekommande. Även bin och getingar har blivit allt vanligare på senare år.

– Vi tänkte att det med tiden kanske skulle ske en förändring i tonen eller känslorna i förhållande till insekterna, vilket skulle återspeglas i de här dikterna. Haikudikter är korta, var och en representerar ett ögonblick i naturen, och vi trodde att de kunde vara en proxy för att förstå hur människor ser och interagerar med insekter, och vilka beteenden och aspekter av insektsbiologi som människor tenderar att märka, säger entomolog Andrew Deans, chef för Frost Entomological Museum.

Ställ upp i årets haikutävling

Om du vill visa vad du går för i en haikutävling om insekter så tar Hexapod Haiku Challenge emot bidrag fram till den 15 juni. I år är det dessutom med ytterligare en kategori; om vattenlevande leddjur.

– Vi uppmuntrar folk att gå ut och observera insekter i vattendrag och dammar och skriva en haiku om sina upplevelser. Förhoppningsvis kommer vi att få fler människor att lära sig mer om dessa viktiga insekter och tillbringa tid i dessa miljöer, säger Laura Porturas.

En haiku är en dikt på tre rader. Första och tredje raden har fem stavelser och den andra raden har sju stavelser.

Källa: Penn State University och PLOS One

Mer att läsa