Plast-attrapper och högtalare räddar akut hotad tärna

Mingtärnor. Foto: Midassun via Flickr https://www.flickr.com/photos/midassun/

Mingtärnor. Foto: Midassun via Flickr 

Mingtärnan ansågs utrotad och hade inte setts på över 40 år när två små kolonier hittades i början av 2000-talet. Idag har den hotade tärnan spridit sig till fler kolonier, tack vare plast-attrapper och ett par högtalare.

När de små kolonierna hittades i början av 2000-talet ansågs populationen så liten att mingtärnan skulle komma att utrotas inom fem år på grund av äggtjuvar, störningar vid häckningsplatsen och förstörda kustvåtmarker. En insats för att rädda mingtärnorna inleddes. 2011 hittades ön Tiedun Dao som ansågs lämplig av de inblandade i räddningsprojektet. För att locka dit tärnorna användes en metod som Steve Kress, numera vice chef för nordamerikanska fågelorganisationen Audubon, använde sig av på 1970-talet, kallad “social attraction”. 300 plasttärnor sattes ut på ön och högtalare som spelade upp deras läten placerades ut bland attrapperna. Det dröjde inte länge förrän mingtärnorna hittade till Tiedun Dao.

På den isolerade och avlägsna ön lämnades även forskaren Simba Chan som fick bo i ett tält och förlita sig på att förnödenheter kunde skeppas ut till honom. Förutom att studera tärnorna fick han även klara av en tyfon där ute och skrämma iväg en äggtjuv som sedan greps av myndigheterna.

19 mingtärnor slog sig ned på ön redan under projektets första säsong 2013 och sedan dess har populationen på ön ökat till över 50 fåglar med fler ungar år för år. 2015 överlevde 16 ungar, vilket är fler än något tidigare år.

Nästa steg i projektet för mingtärnan är att försöka skydda övervintringsplatsen i Indonesien och att etablera ytterligare kolonier.

Källa: Audubon