Planera in 22 maj 2018 – en dag för biologisk mångfald

Foto: Erik Hansson

Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag – då uppmärksammas vikten av artrik natur på olika sätt runt om i världen. I Sverige samlas initiativet på BioMfDag.se och nu har en karta med aktiviteterna lanserats.

I fjol arbetade vi (Rebecka Le Moine och jag) ideellt med att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag 22 maj. Sveriges största miljöorganisationer, myndigheter, miljöföretag och ideella föreningar arrangerade fler än 70 aktiviteter runt om i landet med fokus på biologisk mångfald. Det arrangerades allt från naturreservatsinvigningar och fågelvandringar till spindelräkningar och artbingo.

2018 är engagemanget ännu större.

LÄS MER: • Se kartan med aktiviteter (fler läggs till undan för undan)

den här sidan visas de aktiviteter som är inlagda hittills (många fler är planerade) och med hjälp av det här formuläret kan du rapportera in arrangemang i samband med dagen. Redan nu vet vi att det kommer ske aktiviteter från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Vad kan du göra?
Även som privatperson finns det mycket att göra för den biologiska mångfalden. Se exempelvis den här listan. Du kan också medverka på någon av de redan planerade aktiviteterna (listas här) eller ta ett initiativ till att själv arrangera något. Exempel på vad du kan göra: 

• Gör utflykter till naturområden och berätta om vikten av biologisk mångfald.
• Ta med skolklasser ut i närnaturen.
• Anordna bioblitz i områden som behöver kartläggas.
• Arrangera Artbingo.
• Gör en tipspromenad med fokus på arter och biologisk mångfald.
• Håll utbildning i hur man skiljer olika arter åt.
• Gör en utställning på temat.
• Ta kontakt med dina lokala politiker och fråga vad de gör för den biologiska mångfalden.
• Tipsa lokal media om att dagen finns och bör uppmärksammas.
• Håll en fredlig manifestation i mångfaldens tecken.
• Lär allmänheten hur de kan bidra till biologisk mångfald i sina trädgårdar. Till exempel genom den här guiden.
• Bjud in till föreläsning eller workshop i ämnet, eller varför inte ett panelsamtal.

Vi hjälper gärna till som bollplank eller som “spindlar i nätet” och du får gärna berätta för oss om du har bestämt er för någon aktivitet. 

Använd gärna hashtagen #BioMfDag om du skriver om den biologiska mångfaldens dag på Twitter eller Instagram.

Vi hoppas att ni antingen arrangerar eller deltar i någon aktivitet i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Följ vårt arbete med dagen på www.Biomfdag.se eller Facebook

Kontaktuppgifter:

Rebecka Le Moine
0730 736 672
becka.lemoine (snabel-a) gmail.com

&

Erik Hansson
0730 385 185
erik (snabel-a) natursidan.se