Planer på mineralbrytning i Rönnbäck inte skrotade

Rönnbäcksnäset. Foto: Stoppa gruvan i Rönnbäck/Skydda skogen

Rönnbäcksnäset. Foto: Stoppa gruvan i Rönnbäck/Skydda skogen

Inget beslut har tagits om total nedläggning av gruvbrytningen i Rönnbäck, Västerbotten. Detta enligt Nickel Mountains extrastämma som hölls igår. Många hoppades på att Nickel Mountain skulle avsäga sig tillstånden att bryta mineraler i Rönnbäcksområdet. Istället fick bolagets styrelse fria händer att fatta beslut. De kanske säljer rörelsen till en ny intressent.

Nickel Mountains VD Torbjörn Ranta säger till Sameradion & SVT Sápmi att det finns tre möjliga scenarier om vad som kommer att hända i Rönnbäck:

Rönnbäcksnäset. Foto: Stoppa gruvan i Rönnbäck/Skydda skogen

Den sällsynta fjällväxten spenslig fjällnejlika (Viscaria alpina var. serpentinicola) trivs i Rönnbäcksnäset. Foto: Stoppa gruvan i Rönnbäck/Skydda skogen

– Det första är att ingenting göra och vänta på att mineralpriserna går upp. Det andra är att sälja hela rörelsen om det finns en intresserad köpare och det tredje är att vi lämnar tillbaka licenserna. Vad styrelsen beslutar vet jag inte. Om någon betalar bra är det prioriterat.

I oktober i år fattade Nickel Mountain ett beslut om att lägga ned planerna på en gruva i Rönnbäck. Anledningen är de låga nickelpriserna i kombination med att brytningen beräknats bli mycket dyrare än vad som tidigare sagts. Men företaget har fortfarande tre bearbetningskoncessioner i området, tillstånd som är giltiga till år 2037. Det är de här koncessionerna som företaget nu kanske säljer vidare till en annan intressent.

Nyligen skickades ett öppet brev till gruvföretagets ledning som ber företaget Nickel Mountain att avveckla Rönnbäcksprojektet helt för all framtid. Sametingets ordförande och många miljöorganisationer står bakom brevet, exempelvis Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen, Fältbiologerna och norska Naturvernforbundet.

I brevet ber författarna Nickel Mountain att agera etiskt genom att avsäga sig bearbetningskoncessionerna. I det öppna brevet till gruvbolaget skriver motståndarna:

”Tillstånden gavs i en tid av överdriven tilltro till gruvbranschens framtid och förmåga till lokalt såväl som nationellt ekonomiskt uppsving. Nu vet vi att detta var en tillfällig bubbla och bolaget har själva konstaterat att det inte finns utsikter att få någon ekonomi i Rönnbäcksprojektet. Enorma ekonomiska fiaskon (t.ex. Northlandkonkursen i Pajala) såväl som ekologiska och mänskliga katastrofer med gruvdammshaverier, nu senast i Brasilien där minst 28 personer dött, men även i Kanada och Finland, visar att riskerna är reella och kan få oöverskådliga konsekvenser.”

Tillstånd för att bryta nickel i området gavs av regeringen 2013, trots överklaganden från samebyn och flera andra berörda. Sedan 2007 har bolaget Nickel Mountain jobbat för att få till en gruva i Rönnbäcken. Den var tänkt att bli Europas största nickelgruva och skulle kosta elva miljarder kronor att starta upp. Det är mer än de nio miljarder som Northland investerade i sitt misslyckade gruvprojekt i Pajala.

Tidigare i år utsågs Rönnbäcksnäset till en av vinnarna i WWF:s omröstning om Sveriges hotade naturpärlor. Rönnbäcksnäset var det ”extra vackra och skyddsvärda naturområde” i Västerbottens län som röstades fram av allmänheten.

Källor: Sveriges Radio . Stoppa Gruvan i RönnbäckNätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck