Persiska viken kan bli för varmt för människor

Khezr Beach i Iran. Foto: Nima Fatemi via Flickr https://www.flickr.com/photos/parapet/

Khezr Beach i Iran. Foto: Nima Fatemi via Flickr 

Djur använder olika taktiker för att överleva väldigt höga temperaturer. Människan har också en gräns innan risken för överhettning blir för stor. Tidigare har det varit känt att stora delar av det tättbefolkade Indien i framtiden kan bli för varmt för mänskligheten. Nu visar en ny studie från Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Loyola Marymount University i USA att även delar av Persiska viken kan bli obeboelig för människor om den globala uppvärmningen fortsätter. Grunda vatten tillsammans med intensiva solstrålar och hög luftfuktighet förvandlar området till en ”smältdegel”.

Forskarna har undersökt städer i regionen för att hitta var skiljelinjen går för mänsklig överlevnad.  De mätte kombinationen av fukt och värme för att hitta gränsen för människors förmåga att överleva höga temperaturer utan artificiell kylning. När människor utsätts för en temperatur på 35 grader celsius i mer än sex timmar kan inte kroppen göra sig av med överflödig värme. Denna gräns nåddes nästan i somras i Bandhr Mashrahr i Iran, under en extrem värmebölja som varade i en vecka.

Persiska viken kännetecknas av låga höjder över havet, molnfri himmel och grunda vatten som suger upp den ökande värmen. Detta leder i sin tur till stor avdunstning och luftfuktighet vilket gör regionen speciellt sårbar vid klimatförändringar. De områden som drabbas värst är låga landområden från Irans södra kust till Dubai, Abu Dhabi, Doha och Dhahran, Saudi Arabien. Studien visar också att temperaturgränsen för mänsklig överlevnad sannolikt kommer att nås flera gånger i området fram till slutet av seklet.

Källor: Nature Climate Change och Nature World News