Partidebatt om miljön på måndag och Klimatriksdag 2018

Ulrika Wilhelmsson, Klimatriksdagen. Foto: Privat

På måndag klockan 18:30 debatterar de miljöpolitiska talespersonerna klimatfrågan och 4-6 maj 2018 är det dags för Klimatriksdag. Initiativtagarna, nätverket Klimatriksdagen, tänker se till att de långsiktiga framtidsfrågorna som klimat- och miljöhoten inte får en lika undanskymd plats i valrörelsen 2018 som de fick för fyra år sedan.

En av de som var med och drog igång initiativet Klimatriksdagen inför valet 2014 är Ulrika Wilhelmsson. Idag ansvarar hon för programmet under helgen den 4-6 maj 2018, men när initiativet startades hade hon inget miljöarbete alls bakom sig.

LÄS MER: • Klimatriksdagen.se

– Min miljöbakgrund är noll och ingen. Jag var den typen vi i Klimatriksdagen så gärna vill nå. Jag oroade mig över förändringar i klimatet men var samtidigt oerhört duktig på att slå det ifrån mig. Jag hade fullt upp med vårt ekorrhjul, ett stressigt jonglerande mellan jobb och fritid.

Ulrika Wilhelmsson hade möjligheten att förändra sin situation och tog tillvara på den:
– Enda anledningen till min förändring är kort och gott att jag är priviligierad och kunde säga upp mig. Med mer tid kan du unna dig lyxen att börja fundera och ifrågasätta. För mig blev valet att engagera mig i klimatfrågan väldigt enkel, vi håller på att förstöra ett system vi behöver för vår överlevnad. Om jag kan bidra med, om än den mista förändring, så vill jag göra det.

”Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.”
/Klimatriksdagens värdegrund

Varför tror du att ett initiativ som Klimatriksdag behövs? Varför är det inte redan en del av valrörelsen?
– Vårt mål är att skapa en opinion i frågan och påverka den kommande valrörelsen att mer handla om klimatfrågan. Trots att klimatet ofta beskrivs som vår tids ödesfråga hamnar den fortfarande ofta i skymundan i debatten. Inför valrörelsen ser vi Klimatriksdagen som en plattform för alla som oroar sig, en samlingspunkt för olika aktörer och privatpersoner i Sverige som på olika nivåer anser att frågan är av vikt. Med gemensamma krafter kommer vi kunna lyfta frågan högt på valagendan.

Hur har det politiska intresset varit för Klimatriksdagen?
– Jag skulle säga att det har varit stort. När vi skickade ut inbjudan till debatten tackade alla partier ja med vändande post. Olika partier har dessutom visat intresse för att stödja Klimatriksdagen och önskat ha med punkter i vårt program under helgen i maj, något vi däremot har tackat nej till. Det är väldigt viktigt för oss att vi är helt partipolitskt neutrala.

Klimatriksdagen är även en konstruktiv rörelse där folk kan lämna in egna förslag och motioner – kan du berätta hur det fungerar och vad ni hoppas de ska åstadkomma?
– Vi tar emot motioner, som vem som helst får skriva. Dessa kommer att bearbetas både innan och under helgen i maj av 10 olika utskott. Söndagen den 6 maj röstas en motion per utskott fram och överlämnas till representanter från de olika riksdagspartierna. Det viktigaste arbetet för Klimatriksdagen är att se till att dessa 10 motioner får en framträdande roll i efterföljande valdebatt.

Redan nu på måndag den 23 oktober samlas de miljöpolitiska talespersonerna för alla partierna i Immanuelskyrkan i Stockholm. Med start klockan 18:30 ska de diskutera klimat- och miljöhoten.

Vad skiljer er partidebatt från de som brukar sändas på tv?
– Framför allt ägnar vi oss bara åt klimat- och hållbarhetsfrågan, förklarar Ulrika Wilhelmsson. Dessutom har vi betydligt duktigare och mer insatta debattledare som direkt kan kommentera och ifrågasätta ett partis utfästelse. Martin Hedberg, meteorolog sitter med som expertkommentator och hjälper till att analysera partiernas uttalanden. Den tydliga måttstocken är Sveriges åtaganden i Parisavtalet och huruvida partiernas löften kommer ta oss i mål.

Kan vi vänta oss frågor även om ämnen som aldrig får någon uppmärksamhet – till exempel om skogsbruket och den minskande biologiska mångfalden?
– Det är inte omöjligt, men det är inte något huvudtema. Om det inte kommer upp är det fritt fram för publiken att ställa frågor, även för de som inte är där.

Debatten den 23 oktober kan följas från klockan 18:30 på Youtube och frågor kan ställas på Twitter under hashtagen #klimatriksdag2018 eller på Facebook-eventet.

Deltagare i klimatdebatten:
Jens Holm, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Maria Malmer Stenergard, Riksdagsledamot, Moderaterna
Sara Karlsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Martin Kinnunen, Riksdagsledmot, Sverigedemokraterna
Lars-Axel Nordell, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Rickard Nordin, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Lorentz Tovatt, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Lars Tysklind, Riksdagsledamot, Liberalerna

Inledning: Johan Kuylenstierna, VD Stockholm Environment Institute
Debattledare: Hanna Stenegren, FORES

Läs mer om Klimatriksdagen på Klimatriksdagen.se