Parasit lockar schimpanser mot döden för att föröka sig i kattdjur

leopard

Leopard, en av schimpansernas naturliga fiender. Foto: Maths Nilsson 

Parasiter har ofta fascinerande livscykler som kräver att de byter värddjur för att kunna föröka sig, mest känd är kanske Plasmodium-parasiten som orsakar malaria genom att ”hoppa” mellan mygg och människa. Ibland kan de till och med påverka värddjurets beteende så att dess egen fortplantning gynnas på värdens bekostnad även om det är väldigt sällsynt att däggdjur drabbas. Men nu har forskare upptäckt att schimpanser som infekterats av Toxoplasma gondii faktiskt ändrar sitt beteende på ett sätt som gynnar parasiten.

Schimpans på Leipzig Zoo. Foto: Thomas Lersch via Wikimedia Commons

Schimpans på Leipzig Zoo. Foto: Thomas Lersch via Wikimedia Commons

I försök på möss har forskare tidigare sett att Toxoplasma-parasiten inducerar en förändring i mössens luktorgan vilket gör att de blir attraherade av deras naturliga fiende katten, eller rättare sagt katters urin. Det är med andra ord mer sannolikt att en infekterad mus faller offer för en jagande katt som sedan i sin tur blir infekterad när den äter musen. Det är i sin tur är ett måste för parasiten eftersom den endast kan föröka sig i kattdjur. Läs mer om det i vår tidigare artikel ”bisarr parasit förändrar möss för att föröka sig i katter”.

Motsvarande beteendeförändringar har nu forskare sett hos schimpanser, men då var det specifikt leopardens urin som de infekterade aporna blev attraherade av. Detsamma gällde inte för urin från andra kattdjur, som lejon och tigrar som inte heller är schimpansens naturliga predatorer till skillnad från leoparden.

Faktum är att man har sett beteendeförändringar som längre reaktionstid och personlighetsstörningar även hos människan som smittats av toxoplasmosis, men inget som gynnar parasiten eftersom vi inte längre jagas av kattdjur. Det pågår en vetenskaplig debatt om dessa förändringar hos människan är sekundära effekter från infektionen eller om det verkligen är inducerade av parasiten med syfte att gynna den.

Källa: ”Toxoplasmosis: Morbid attraction to leopards in parasitized chimpanzees.” ScienceDaily. ScienceDaily, 9 February 2016