Över 50 naturaktiviteter i Sverige på Lokala naturvårdens dag

Utter. Foto: Marie Mattsson 

På söndag den 27 augusti är det Lokala naturvårdens dag. Då anordnas över 50 aktiviteter och evenemang runt om i landet – från södra Skåne till Piteå. Dagen är till för att visa upp projekt inom den så kallade lokala naturvårdssatsningen LONA. 

Den lokala naturvårdssatsningen LONA har pågått i över tio år och en stor majoritet av Sveriges kommuner har deltagit. Enligt Naturvårdsverket är LONA därmed den största nationella satsningen hittills på lokala initiativ för naturvård och friluftsliv.

– Regeringens mål med LONA var att koppla ihop naturvård och friluftsliv med folkhälsa, integration, kunskapsuppbyggnad och samverkan. Just så tycks det ha blivit. Många naturområden har gjorts tillgängliga och blivit populära besöksmål. Uppmärksamhet i lokala media ger mersmak både bland tjänstemän och politiker, vilket har gjort att frågorna hamnat på kommunens agenda. Lärandet har ökat, och då särskilt i naturvårdsfrågor, skriver Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket i dokumentet ”Naturvård och friluftsliv Sverige runt”.

På söndag den 27 augusti kommer kommuner och föreningar runt om i landet visa upp hur de jobbar med naturvård lokalt inom LONA. Sammanlagt är det över 50 aktiviteter hittills enligt programmet.

Det går till exempel att följa med och kolla vad Lommabuktens ålgräsängar har för invånare, skåda efter utter inne i Jönköping, promenera i Heby kommun där alla grönområden inventerats, lyssna på föreläsning i samband med att boken ”Hälsinglands flora” släpps och vandra längs Vindelälven.

Se alla aktiviteter i programmet.

Källa: Naturvårdsverket