Över 400 takaher för första gången på minst 100 år

Takahe. Foto: Russellstreet, CC BY-SA 2.0, Link

Den starkt hotade, marklevande fågelarten takahe hade 2019 sitt bästa år sedan arten återupptäcktes 1948. Nu finns det för första gången på minst 100 år över 400 takaher i världen.

Enligt Department of Conservations (DOC) senaste inventering finns det nu 418 individer av rallfågeln, som tillhör samma familj som rörhönor och sothönor. Alla kvarvarande takaher lever i Nya Zeeland och 2019 blev ett väldigt framgångsrikt år för arten. 65 ungar kläcktes och antalet häckande par har nästan fördubblats de senaste sex åren, från 66 stycken år 2013 till 130 idag.

Ett avelsprogram har i årtionden hjälpt till att föda upp takahe-ungar för att sedan släppa ut dem i naturen. 2018 placerades det för första gången ut takahe i ett område i nationalparken Kahurangi. De har sedan dess ökat i antal och populationen består nu av 31 individer. Tio till ska släppas ut på platsen i början av 2020.

Under 1900-talet trodde man att den flygoförmögna takahen var utrotad, men 1948 återupptäcktes en liten population på ungefär 70-80 stycken. Drygt 70 år senare är världspopulationen åtminstone över 400 individer.

Källor: DOC, RNZ och NZ Herald