Över 300 aktiviter i samband med Biologisk mångfaldens dag

Bastardsvärmare. Foto: Erik Hansson

Humlesafari, fladdermuslyssning, fjärilsbingo, krypletning och fågelvandring – den 22 maj uppmärksammas den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag med en mängd olika evenemang. På bara två år har dagen etablerat sig som en av Sveriges största naturhögtider och i år arrangerar naturorganisationer, kommuner, skolor, myndigheter och privatpersoner över 300 aktiviteter runt om i landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det görs både för att visa upp vår artrika natur och för att uppmärksamma en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande snabba förlusten av biologisk mångfald.

SE ALLA AKTIVITETER SOM SKER PÅ EN KARTA OCH I EN LISTA

En artrik och varierad natur är en viktig försäkring inför framtiden. FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) slog i sin senaste rapport fast att naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät, som är ”ansträngt till bristningsgränsen”.

– Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna är. Den fortsatta förlusten av biologisk mångfald kommer underminera vår möjlighet att minska fattigdomen, mat- och vattensäkerhet, vår hälsa och vårt allmänna mål att inte lämna någon på efterkälken, sa FNs chef för biologisk mångfald, Robert Watson, när han presenterade den nya IPBES-rapporten häromveckan.

LÄS ÄVEN: • Allt om Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den uppmärksammade rapporten konstaterade att skydd och återskapande av natur är viktiga delar av lösningarna både för klimatkrisen och mänskligheten.

– Rapporten visar att läget är akut. Det här är en av vår tids stora ödesfrågor och trenden här i Sverige följer den internationella – förutsättningen för liv på vår planet försämras för varje år. Världens makthavare måste agera nu och vi måste nå ut med det här budskapet till så många som möjligt – därför är Natursveriges stora engagemang i Biologiska mångfaldens dag så viktigt och glädjande, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

– För att bevara den biologiska mångfalden är det viktigt att det inte bara känns som ett teoretiskt begrepp, vi måste visa upp vad den biologiska mångfalden faktiskt är. Det hoppas vi kunna göra med hjälp av alla de aktiviteter som sker över hela landet. Aldrig förr har så många olika naturaktiviteter skett runt samma datum över hela landet. Det är inte bara en högtidsdag för naturen, det handlar också om folkbildning, säger Moa Pettersson, talesperson för Biologiska mångfaldens dag-initiativet.

LÄS ÄVEN: • Krönika: Åtminstone en positiv utveckling för den biologiska mångfalden

Inrapporterade aktiviteter den 15 maj 2019. Varje prick kan dessutom bestå av upp till 20 delaktiviteter. Se allt som händer här: Biomfdag.se

För att uppmärksamma frågan om biologisk mångfald startades för två år sedan ett initiativ för att etablera Biologiska mångfaldens dag som en naturtemadag med fokus på artrikedom. Redan första året engagerade sig Sveriges naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, naturum och mängder av privatpersoner. I fjol arrangerades det över 190 aktiviteter i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj och i år sker en bra bit över 300 evenemang runt om i landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

På bara två år har Biologiska mångfaldens dag etablerats som en av Sveriges största naturhögtider.

Under den biologiska mångfaldens dag, samt helgen innan och efter, arrangeras det bland annat:

• Artbingo-vandringar där det gäller att fylla en bingobricka med arter
• Naturskyddsföreningen lanserar ett simborgarmärke för artkunskap: Naturfalken
• Guidningar för att visa hur biologisk mångfald kan gynnas i trädgårdar
• En manifestation och en tyst minut för massutrotningen av arter som pågår just nu
• Bioblitzer där så många arter som möjligt ska inventeras i ett visst område
• Invigning av ny groddamm
• Diplomater sår en äng
• Naturfestivaler med aktiviteter från gryning till skymning
• Arttävling bland skolelever
• Guidning av en snorkelled
• Humlesafari
• Visning av blivande naturreservat
• Föreläsningar om varför biologisk mångfald är så viktigt
• Invigning av nationalparken Muddus nya entré
… och mängder av andra aktiviteter för hela familjen. Se alla aktiviteter här

Om biologiska mångfaldens dag
Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. I Sverige har dagen uppmärksammats sporadiskt tidigare, men 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativet till att uppmuntra landets naturvänner att engagera sig i dagen. Gensvaret blev stort. Över 70 aktiviteter anordnades runt om i landet redan första året. 2018 var engagemanget ännu större. Sveriges naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, företag och privatpersoner arrangerade över 190 aktiviteter i hela Sverige 2018 och i år sker minst 200 evenemang runt om i landet. Den biologiska mångfaldens dag är etablerad som en av Sveriges största naturhögtider.

Idag jobbar Erik Hansson och Moa Pettersson som spindlar i nätet för dagen med Naturskyddsföreningen som huvudpartner.

Läs mer på Biomfdag.se