Över 200 kvadratkilometer skogar skyddas i Västerbotten

Fjällnära skog. Foto: Erik Hansson

De rekordmånga avverkningsanmälningarna behandlas nu i hög takt. En del av dem får långsiktigt skydd. I höstas skyddades 24 kvadratkilometer i Norrbotten. Nu tillkommer hela 235 kvadratkilometer i Västerbottens län.

De aktuella skogarna har höga naturvärden och efter samtal mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och tre allmänningsskogar i Västerbottens län har det nu nåtts en lösning där det skapas naturreservat av skogarna. Genom att kombinera Skogsstyrelsens ersättning vid nekad avverkning med Naturvårdsverkets ersättning vid bildande av naturreservat får skogarna ett långsiktigt skydd och skogsägaren får ersättning på drygt 400 miljoner kronor och behåller äganderätt och rättigheter till jakt och fiske.

– Det här är ett nytt sätt att jobba mellan myndigheterna. Det har gett oss möjlighet att ta ett samlat grepp kring skydd och ersättning för fjällnära skog, säger Claes Svedlindh, avdelningschef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Under 2022 fortsätter dialogen om fler områden som kan komma att skyddas.

– Arbetsmodellen där myndigheter och allmänningsskogar samverkar har gett goda resultat och kan komma att användas för fler områden i de fjällnära skogarna, säger Björn Jonsson, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Västerbotten.

2021 slogs det rekord i antal ansökningar om att få avverka i fjällnära skog. Skogsstyrelsen fattade nyligen snabba beslut om dessa 313 anmälningar och kom fram till att en tredjedel av dem godkänns.

LÄS ÄVEN:
Klartecken till en tredjedel av avverkningsanmälningarna i fjällnära skog
• 1 400 kvadratkilometer fjällnära skog ska skyddas
• Fortsatt högt tryck på att avverka fjällnära skogar
Nytt projekt uppmärksammar fjällnära natur
• Inventering av fjällnära skogar klar – ”bevarande är av internationellt intresse”

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten