Över 100 världsnaturarv har påverkats negativt av människan senaste 25 åren

Bisonoxar i Yellowstone. Foto: Saforrest via Wikimedia

Bisonoxar i Yellowstone. Ett UNESCO världsarv med döende skog, orsakat av klimatförändringen. Foto: Saforrest via Wikimedia

Över 100 av UNESCOs världsnaturarv har påverkas negativt av människan, enligt en ny rapport. 63 procent av världsarven har påverkats av turism, vägbyggen, jordbruk och av att infrastrukturer och samhällen har växt sedan 1993.

Forskarna har mätt ”the Human Footprint” – vilket avtryck mänsklig verksamhet har satt på platsen och de har också mätt hur mycket skog som har försvunnit. Det mänskliga avtrycket består bland annat av jordbruk, byggen, infrastruktur, betesmark, befolkningsmängd, upplysning på natten, järnvägar, bilvägar och vattenvägar.

Av de världsnaturarv med skog som har undersökts i rapporten så har 91 procent förlorat skog sedan 2000.  I Asien har exploateringen varit värst och Manas wildlife sanctuary i Indien är ett av de områden som har farit mest illa. Området blev ett naturvärldsarv 1985 och ligger intill Himalaya. Skogiga kullar, grässlätter och tropisk skog hyser där flera utrotningshotade djur som tiger, indisk noshörning och den indiska elefanten.

I Komodo national park i Indonesien, lever cirka 5 700 komodovaraner, ett djur som bara finns på den platsen i hela världen. Området har utsatts för en påtaglig ökning av mänskliga verksamheter som turism, jordbruk och annan exploatering.

Mänsklig verksamhet har ökat i alla naturvärldsarv och på alla kontinenter utom i Europa, där har trycket minskat. Avskogning har skett på varje kontinent men mest i Nordamerika och Australien. The Waterton Glacier International Peace Park, nära gränsen mellan Kanada och USA har förlorat ungefär en fjärdedel av sin skog. Wood Buffalo National Park i Kanada har förlorat 12 procent och nationalparken Yellowstone 6 procent skog.

Forskarna säger att förlusten av skog i Nordamerika beror på insektsangrepp från bland annat contortabastborren och antalet angrepp har mångfaldigats på grund av klimatförändringen.

Källor: Guardian och ScienceDirect