Över 100 organisationer till EU: Stoppa avskogningen

Tusentals nya bränder har upptäckts i Amazonas det senaste året. Foto (2019): Michael Dantas, WWF Brasilien

Över 100 miljöorganisationer har gått samman för att sätta press på EU att införa en ny lag mot global avskogning. Västvärlden är delaktiga i förstörelsen i Amazonas och andra tropiska områden på grund av vår stora import av produkter som bidrar till avskogningen.

Förstörelsen av världens skogar drivs bland annat av den stora efterfrågan på kött, soja för djurfoder, palmolja, kaffe och kakao inom EU. Jordbruksexpansionen för att tillverka dessa produkter ligger bakom 80 procent av avskogningen globalt och EU är en världsledande importör av jordbruksprodukter. Det utgör inte bara ett hot mot den rika biologiska mångfalden i regnskogarna, avskogningen är också den näst största källan till utsläpp av växthusgaser globalt.

– I hela Europa säljs produkter, som exempelvis livsmedel och foder till djur, som bidrar till skogs- och naturförstörelse. Det måste få ett slut. Vi uppmanar EU att skärpa kraven mot import av produkter som bidrar till skogsförstörelse. Och Sverige bör vara pådrivande i detta arbete, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare WWF.

Från Sverige har WWF och Greenpeace skrivit under kampanjen som uppmanar privatpersoner att skriva under en namninsamling och köpa miljöcertifierade produkter.

– Det är dags att få bort all destruktiv affärsverksamhet som ödelägger de livsviktiga ekosystem som vi alla är beroende av. All mänsklig verksamhet måste hålla sig inom ramen för vad naturen klarar av, säger Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace.

De över 100 miljöorganisationerna vill att EU skärper lagstiftningen och tydligare säger nej till import av produkter kopplade till avskogning, men också att lagstiftningen skyddar urfolks rättigheter och lokalsamhällens rättigheter. Hösten 2020 har EU-kommissionen samråd om global avskogning och 2021 ska den nya lagstiftningen mot avskogning presenteras 2021.

Du som privatperson kan göra en rad insatser för att hjälpa regnskogarna (förutom att minska dina utsläpp):
• När du köper kaffe, kakao, bananer, ananas, vanilj, kanel, peppar, cashewnötter, kokos och kokosolja – välj certifierade produkter. Då minskar risken att du bidrar till skogsskövling.
• Minska köttkonsumtionen. Soja till djurfoder kan driva avskogning i regnskogsområden. Enbart svenska nötköttsproducenter importerade 52 miljoner kg soja som foder under 2018, då tillkommer de miljoner kilogram som gris- och kycklingindustrin importerar.
• Undvik att köpa produkter med palmolja och träprodukter från regnskog. WWF anser att det även kan rekommenderas att köpa certifierade palmoljeprodukter.
• Skriv under en namninsamling för att produkter som bidrar till avskogning ska hållas borta från den europeiska marknaden.

LÄS ÄVEN:
Ny lag öppnar upp regnskogar för chokladindustrin
”Grönt” flygbränsle hotar regnskogen
Konsumtion i EU och USA driver på illegal regnskogsskövling på Papau Nya Guinea

Källor: WWF och Together4Forest