Över 100 mil vandringsvägar för fisk öppnas på Nya Zeeland

Nyazeeländsk ål (Anguilla dieffenbachii). Foto: Gusmonkeyboy, Public Domain

Vandrande fiskar kommer snart få betydligt bättre möjligheter att klara sig på Nya Zeeland. Över 100 mil vattenvägar och livsmiljöer öppnas upp i ett stödprojekt för att få landet på fötter i coronapandemin.

Många fiskar behöver ha möjligheten att vandra upp i vattendrag för att söka föda, fortplanta sig och leka. I det nya projektet ska bland annat 25 vandringshinder tas bort och över 1250 km livsmiljöer öppnas upp. Det kommer gynna flera inhemska fiskarter och musslor.

Projektet ska pågå i fem år och sysselsätta 26 människor. Inte minst eftersom mycket av arbetet kommer göras till fots.

Nya Zeeland har som en del i sitt covid-19-krispaket satsat nästan åtta miljarder kronor på ett ”jobb för naturen”-program med arbeten som gynnar miljön.

Källa: RNZ