Oväntat snabb återhämtning i marint reservat

Grå revhaj Foto: Albert Kok, från Wikipedia

 

I slutet av förra året beslutades om utökade åtgärder för att skydda världens hajarter bland annat genom att skapa marina naturreservat. Kunskapen om hur effektivt och snabbt en hajpopulation kan återhämta sig med hjälp av dessa åtgärder efter att ha överexploaterats är dock bristfällig. Ny forskning ger glädjande resultat.

Det är forskare knutna till det så kallade Global FinPrint-projektet som nyligen publicerat en studie där de undersökt hajpopulationerna före och efter att Ashmore Reef i Australien skyddats från exploatering. Under 2004 placerade de ut undervattenskameror intill platser som var agnade med bete för att locka till sig hajar. Det registrerade ganska få hajar och de som fanns var mest av mindre storlek som till exempel vitfenad revhaj.

Fyra år senare, 2008, skyddades revet från fiske och under 2016 upprepade forskarna samma undersökning de gjort under 2004 och jämförde resultaten. De kunde då konstatera att antalet grå revhajar ökat med nästan fem gånger jämför med 2004. Det var en mycket större ökning än vad forskarna hade räknat med utifrån vad man visste om deras reproduktion och livsmönster etc. De observerade dessutom en ökning av antalet större arter, som tigerhaj, i området.

LÄS ÄVEN: • Ett lyckat exempel från Mexiko där fiskare kämpade för att skapa ett marint reservat

Forskarnas slutsats utifrån denna studie var entydig, marina naturreservat är ett effektivt sätt att skydda hajbestånden.