Gå till innehållet

Oroväckande föryngring av mårdhundar i Sverige

Mårdhundar. Foto: 663highland via Wikimedia

Mårdhundar. Foto: 663highland via Wikimedia

Mårdhundar anses i Sverige som en invasiv art som skulle hota vår inhemska fauna. Gränsen mot Finland övervakas därför med flera metoder för att försöka stoppa djuret från att etablera sig i Sverige.

Nu finns det dock tecken på att mårdhundar även lyckats etablera sig i Västerbotten. En valp har nu nämligen skjutits nära Bjurträsk, vilket kan tyda på att arten för första gången lyckats föröka sig i Västerbotten.

I dagsläget har mårdhunden bara etablerat sig i Sverige i Norrbottens kustband och valpen kan eventuellt ha förflyttat sig härifrån till Bjurträsk.

Sveriges jägare arbetar aktivt med att försöka stoppa spridningen söderut i landet. Anledningen är att mårdhundar är glupska och kan leva väldigt tätt (300 individer per 1000 hektar) och att de kan käka stora mängder fågelägg och groddjur. Det finns en stor oro att de skulle utrota grodarter och kraftigt decimera antalet våtmarksfåglar. Dessutom är mårdhundar “den enskilt största spridaren av rabies i Europa“.

Läs mer:
Exempel på jakt som ska bevara biologisk mångfald.

Källor: P4 Västerbotten och Länsstyrelsen

Mer att läsa