Optimistiska grisar mindre humörstyrda än pessimistiska grisar

Det är troligen så här grisar vill ha det om de själva får välja. Foto: Marie Gillander http://www.natursidan.se/fotografer/marie-gillander

Det är troligen så här grisar vill ha det om de själva får välja. Foto: Marie Gillander 

Nya upptäckter visar att individers humör och personlighet interagerar med varandra, och att det sistnämnda påverkas av både omgivning och gener.

Det är ingen nyhet att grisar, och andra djur för den delen, har observerats vara glada eller ledsna beroende på faktorer såsom omgivning och miljö. En studie som nyligen publicerades i tidningen ”Biology Letters” tar dock steget längre och visar skillnader i individers personlighet som kan tolkas som kännetecken på optimism och pessimism.

I experimentet som utfördes fick grupper av grisar vistas i två olika miljöer. En som efterliknade normal kommersiell sådan samt en mer bekväm miljö med större yta och mycket halm. Efter några veckor tog de 18 grisar från de båda miljöerna för att testa deras uppförande.

De tränade alla grisar att i ett hörn av ett rum fanns en skål med M&Ms, som grisar älskar, och i ett annat hörn fanns en skål med kaffebönor, som grisar ogillar. Efter några träningsrundor lärde sig grisarna att gå till skålen om den var placerad i ”rätt” hörn och undvika den när den stod i ”fel” hörn. Sedan ställde de en okänd skål på ett annat ställe för att se reaktionerna. Några gick raka vägen till skålen, medan andra uppförde sig som om de skulle hitta kaffebönor där, vilket studien menar tyder optimism kontra pessimism.

De som visade på optimism var detta konsekvent oavsett vilket miljö de tidigare vistats i, medan pessimisterna blev optimistiska först efter att ha fått vistats i den mer bekväma miljön under en tid. Pessimisterna påverkas således mer av miljö medan optimisterna har en mer inneboende styrka som är svårare att rubba av yttre faktorer.

Resultatet av experimentet visar att djur, och mer specifikt grisar, inte kan buntas ihop till en grupp som alla fungerar lika utifrån miljö, utan att alla är olika individer där det finns skillnader i grundläggande personlighet.

Källa: Seeker