Olaglig avverkning av regnskog i Peru för ”etiskt hållbar” choklad

Nästan 2 400 hektar regnskog i Peru har avverkats olagligt för att bereda plats för kakaoodlingar. 2014 beordrade Perus regering kakaoproducenten United Cacao (UC) att sluta upp med sin verksamhet, men avverkningen fortsätter.

Sedan 2013 växer en enorm kakaoplantering fram i Amazonas i nordöstra Peru med industriproduktion av “etiskt hållbar” choklad. Forskare säger att plantagen har ersatt hundratusentals hektar ursprunglig regnskog och data från satellitbilder visar att plantagen bara växer. Detta trots att regeringen har gett order om att produktionen måste avvecklas.

Plantagen ligger längs med Amazonasfloden cirka 32 kilometer från Iquitos, den största staden i regionen Loreto. Representanter från United Cacao gör gällande att plantagen har utvecklats på före detta jordbruksmark medan forskare från Carnegie Airborne Observatory på Stanford University kan bevisa att området tidigare var täckt av tät och oförstörd regnskog.

Avverkning i regnskogen för kakao, i Tamshiyacu, Loreto, Peru. Foto: EIA

Olaglig avverkning i regnskogen för kakao, i Tamshiyacu, Loreto, Peru. Foto: EIA (www-global.org)

I december 2014 beordrade regeringen United Cacao att inte utveckla sin verksamhet mer, samtidigt som de stoppade två projekt för palmoljeproduktion anslutna till UC, i södra Peru. Anledningen var miljöförstöring i de omgivande vattendragen och markerna och att skogsavverkningarna orsakar växthusgaser. Kakaoföretaget UC saknade befogenheter för att avverka skog i regionen och hade inte heller utfört några studier innan start om hur verksamheten skulle påverka miljön. Sedan 2014 har forskare bevakat avverkningen av skogen genom Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) där satellitbilder avslöjar stora avskogade områden. Uppgifterna har publicerats i Environmental Letters och på Global Forest Watch.

Avverkningar har utförts i en så kallad “Intact Forest Landscape,” en term som används för ett område av orörd skog med stor biologisk mångfald. På de senaste satellitbilderna kan man se att vägar har byggts längs med plantagens norra gräns. Forskarna på MAAP menar att de nya vägarna innebär att avverkningarna kommer att fortsätta och utökas.

Peru är ett av de farligaste länderna för de som protesterar mot avverkning av regnskog, enligt Global Witness. 57 miljöaktivister dödades mellan 2002 och 2014. Mer än hälften mördades under de senaste 4 åren vilket pekar på att trenden ökar. Aktivisterna mördas på grund av konflikter om mark, gruvdrift och skogsavverkning och det är främst ursprungsbefolkningen som drabbas. 72 procent av ursprungsbefolkningen i Peru har fortfarande inte någon besittningsrätt över sin mark. Den olagliga handeln med timmer är värd 1,5 gånger mer än den lagliga timmerexporten i Peru. Enligt rapporten Peru’s Deadly Environment från Global Witness samarbetar de företag som avverkar regnskog olagligt med tjänstemännen i regeringen.

Källor: Mongabay.com, Global Witness