Ökat illegalt fiske under pandemin

Radarbild från ett fartyg i närheten av de illegalt fiskande skeppen. Varje prick är ett fiskefartyg. Foto: Greenpeace / GFW

Rapporter både från Argentina och Indonesien berättar om ett ökat illegalt fiske under coronapandemin. När kustbevakningen minskar sin tillsyn tar många fiskefartyg chansen. Bara i Argentina upptäcktes över 100 illegalt fiskande fartyg under en enda vecka.

Med avstängda spårningssystem anländer fiskefartygen till argentinska vatten under nätterna och hoppas därmed kunna undvika upptäckt. Att det förekommer illegalt fiske upptäcks dock via radarbilder och enligt Global Fishing Watchs spårningsdata sker en högre koncentration av fiskeaktivitet i området jämfört med samma period 2019 och 2018.

– De flesta tror att den globala pandemin är en god nyhet för naturen. Men tyvärr är det inte den bild vi möts av i södra Atlantens oreglerade vatten. Det här visar att de illegala industriella fiskare som finns där nu tar tillfället i akt för att plundra havet på liv. Tjuvfiskare går inte i karantän, de plundrar i mörkret, säger Luisina Vueso, talesperson för havsfrågor för Greenpeace i Argentina.

Han menar att lösningen på problemet inte bara kan vara utökad patrullering i argentinska vatten.

– Det behövs en global ansträngning från världens alla regeringar för att enas om ett starkt havsavtal som kan möjliggöra skapandet av havsreservat och skydda unika ekosystem som de utanför Argentinas kust, där illegalt fiske också bedrivs. Ett starkt havsavtal skulle också öka det internationella samarbetet för att förebygga att liknande situationer kan uppkomma i framtiden, säger han.

Även i Indonesien märks ett ökat illegalt fiske. Det uppger landets myndigheter. De har beslagtagit 19 utländska fiskefartyg sedan 1 mars och har märkt av ett ökat antal fall av sprängfiske, en metod som är förbjuden i landet. Samtidigt drabbas landets fiskemyndigheter av kraftiga nedskärningar när pengar istället används till att möta coronakrisen. De får allt svårare att bevaka kusten.

Källor: Greenpeace och Mongabay