Offentliga kartor med skogsavverkningar upprör

Exempel på avverkningskartor från Skogsstyrelsen. Områdena markerade med brunt är anmälda för avverkning. Se alla kartor hos Skogsstyrelsens tjänst "skogliga grunddata". http://www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata

Exempel på avverkningskartor från Skogsstyrelsen. Områdena markerade med brunt är anmälda för avverkning. Se alla kartor hos Skogsstyrelsens tjänst ”skogliga grunddata”

Sedan i februari kan vem som helst se vilka områden som är anmälda för avverkning på Skogsstyrelsens kartor ”skogliga grunddata”. Samma information gick att beställa tidigare, men att det nu är enklare att upptäcka skogsavverkningar har upprört skogsägare.

I den nya tjänsten kan man bland annat se vilken skog som är anmäld för avverkning, när anmälan gjordes och om avverkningen utförts. Informationen gick tidigare att beställa från Skogsstyrelsen, men en digital tjänst har länge efterfrågats av naturorganisationer.

Rickard Axdorff, ordförande i Naturbrukarna, skogsägare och ledarskribent på Skogsaktuellt, skriver i en ledare i tidningen bland annat att ”statsapparatens underrättelse­verksamhet understödjer rättshaverister med lättillgänglig data är ett tidens tecken på vad som verkar vara en inslagen väg” och menar att tjänsten riskerar att göra skogsägare ”utpekad som ett lämpligt ville­bråd” för de som vill stoppa skogsavverkningarna.

På Skogsstyrelsen säger kartchef Patrik André att han förstår kritiken och menar att de försöker hålla integritetsfrågan högt, men det här är uppgifter som myndigheten ska redovisa för allmänheten, ”öppenhet är grundbulten i vårt sätt att tänka”, som han säger till Skogsaktuellt.

– Vi är glada över att äntligen kunna presentera avverkningsanmälningar så att allmänhet och andra kan ta del av dem. Skogen berör och intresserar många och då är det bra om information om vad som händer i skogen finns mer lättillgängligt, säger Göran Rune, avdelningschef på Skogsstyrelsen, i ett uttalande.

Till tjänsten ”skogliga grunddata”.

Läs mer:
Vår artikelserie om skövlingen av skyddsvärda skogar i Sverige.

Källa: Skogsaktuellt (artikel) och Skogsaktuellt (ledare)